Årdal boligbyggelag møtte Navarsete

Adm. dir. i Årdal Boligbyggelag Greta Steinheim møtte 27. juni statsråd Liv Signe Navarsete for å snakke om etterinstallering av heis. Årdal holder på med et omfattende heisprosjekt og har fått vel 20 mill. i tilskudd fra Husbanken.
Adm. dir. i Årdal Boligbyggelag Greta Steinheim og statsråd Liv Signe Navarsete hadde et timeslangt møte om etterintallering av heis (foto: KRD).

I møtet med statsråden fikk de også beskjed om at grunnlån var innvilget.

Årdal boligbyggelag har 13 borettslag i lavblokk med totalt 60 trappeoppganger.

Steinheim har tidligere sagt at det kommer 6-7 stykker på visning når en leilighet i 1. etasje selges, mens bare et par interesserte dukker opp når de selger leilighetene i 2. og 3. etasje.

Eldre ønsker en lettstelt bolig med god tilgjengelighet. Blir det heis i lavblokkene som alle ligger sentralt plassert, kan boligbyggelaget tilby enda flere egnede boliger for eldre i kommunen.

-Greta Steinheim og Årdal boligbyggelag gjør en kjempejobb. Heis er viktig infrastruktur for samfunnet som fører til at eldre kan bo hjemme lenger, sier Thor Eek i adm. dir. NBBL.

NBBLs heisbrosjyre: Heis gir trygghet og trivsel


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger