Heis må prioriteres

-90 prosent mangler fortsatt heis. Få den på plass og redusér kommunale helse- og omsorgsutgifter, oppfordrer Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).
På høy tid med heis, mener NBBLs Thor Eek (foto: Tanya Wallin).

I årets statsbudsjett er det satt av 172 millioner i tilskudd til tilpasning av bolig, noe som er et løft på ca 30 millioner. Eek mener en betydelig del av potten må brukes på heis i landets lavblokkbebyggelse.

Heis er en kostbar investering. NBBL-sjefen bruker Årdal som eksempel. -I Årdal er det viktig for kommunen å tilby befolkningen omsorgstjenester i eget hjem.

Boligbyggelaget ønsker å installere heis i 60 oppganger fordelt på 13 borettslag. Håpet er å få dekket 50 prosent av kostnadene fra Husbanken. En heis koster mellom 2,5-3 millioner kroner, så tilskuddsbehovet bare i Årdal tilsvarer ca 165 millioner kroner. Det er nesten hele tilskuddet som er satt av for tilpasning til bolig i 2013, forklarer Eek.

Hele Husbankens tilskuddsramme kan ikke alene gå til Årdal, for andre har også ønsker og planer om tilpasning av bolig. Eek understreker at dette eksemplet viser spriket mellom behov og hva som er satt av i tilskuddsmidler. Satsing på heis i eksisterende bebyggelse har vært lavt prioritert i Norge

-Heis er viktig infrastruktur for samfunnet som fører til at eldre kan bo hjemme lenger.  Det kan ikke forventes at det utelukkende er den enkelte beboer som skal betale for noe som sparer penger for hele samfunnet, mener NBBL-sjefen.

Les mer om heis i Årdal her
 


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger