Stor heisinteresse i Årdal

-Når en leilighet i 1. etasje selges, kommer 6-7 stykker på visning, mens bare et par interesserte dukker opp når vi selger leilighetene i 2. og 3. etasje, forteller Greta Steinheim, daglig leder i Årdal Boligbyggelag.
Leder i Årdal Boligbyggelag Greta Steinheim foran en blokk i Årdal som trenger heis (foto: Bente Johansen).

-De eldre ønsker en lettstelt bolig med god tilgjengelighet. Hadde det vært heis i lavblokkene som alle ligger sentralt plassert, kunne vi tilbudt enda flere egnede boliger for eldre i kommunen, legger hun til.

Steinheim har fått med kommunen på et prøveprosjekt sammen med Husbanken og NAV for å se på hvilke borettslag som kan være egnet som pilotprosjekt. Målet er å se hvordan prosjektdeltakerne kan samarbeide om heis til beste for kommunen og de som bor i borettslagene. I Årdal er det viktig for kommunen å tilby befolkningen omsorgstjenester i eget hjem.

Årdal bustadbyggelag har allerede gjort et godt stykke arbeid med sine 13 borettslag i lavblokk med totalt 60 trappeoppganger. De har tegnet nye inngangspartier med heisløsning. Planene ble svært godt mottatt på årets generalforsamlinger for i Årdal ønsker de seg heis.

En av de store utfordringene er selvsagt kostnadene. En heis er priset til 2,5-3 millioner kroner. Håpet er å få dekket 50 prosent av kostnadene, som er maksimalt tilskuddsbeløp fra Husbanken. Om alle 60 oppgangene får heis, tilsvarer det ca. 165 millioner kroner. Det er nesten hele Husbankens pott på 172 millioner kroner som er satt til tilpasning av bolig.

Thor Eek i NBBL sier at dette eksempelet viser hvor lavt prioritert satsningen på heis er i Norge. -Heis er viktig infrastruktur for samfunnet som fører til at eldre kan bo hjemme lenger.  Det kan ikke forventes at det utelukkende er den enkelte beboer som skal betale for noe som sparer penger for hele samfunnet, mener NBBL-sjefen.


Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger