Kattem Borettslag får heis

Kattem Borettslag får heis
Beboerne i Kattem borettslag i Trondheim skal etterinstallere heis.

Kraftig økning i tilskudd til heis

Kraftig økning i tilskudd til heis
NBBL foreslår i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å øremerke 45 millioner kroner til etterinnstallering av heis.

Bo lengst mulig hjemme

Bo lengst mulig hjemme
Skal eldre ha en reell mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker, er det avgjørende at heis etterinnstalleres i eldre lavblokkbebyggelse.

Heis er ikke luksus

Heis er ikke luksus
- Svært få drømmer om et langt liv på sykehjem, vi ønsker å bo lengst mulig hjemme. 90 prosent av alle lavblokker bygget før år 2000 mangler heis. Nå må det handles, sier Thor Eek administrerende direktør i NBBL.

Seminar-suksess i Oslo

Seminar-suksess i Oslo
- I vinter har NBBL i samarbeid med Husbanken og Enova besøkt norske byer og informert om hvordan borettslag kan spare strøm og bedre bokvaliteten, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL. Nå har turen kommet til Oslo.

Eldre og Bolig 2011

Eldre og Bolig 2011
- De fleste eldre vil bo lengst mulig i eget hjem, sier avdelingsdirektør Terje Halvorsen i NBBL. Han ser fram til å få mer informasjon om hvordan boligbyggelag og kommuner kan bidra med gode og trygge boliger for eldre på Eldre og Boligkonferansen 2011.

Lengst mulig i eget hjem

De aller fleste eldre ønsker å bli boende i egne bolig så lenge som mulig, enten ved å fortsette å bo der de bor eller flytte til en mer egnet bolig nær der de bor.

NBBLs tilgjengelighetspris

NBBLs tilgjengelighetspris ble opprettet i forbindelse med landsmøtet 2005. Prisen på 50 000 kroner går til et boligbyggelag eller borettslag som har bidratt til bedre tilgjengelighet i bygninger og uteområder. Prosjektene kan være både nybyggings- og rehabiliteringsprosjekter, men må være igangsatt eller ferdigstilt.

Universell utforming

En tilgjengelig bolig er en alle kan bruke. De fleste kan bo der uten særskilte tilpassninger - eller komme på besøk. Det kalles universell utforming. Norske Boligbyggelag kan bygge universelt utformet ved gode løsninger for atkomst, orientering og romstørrelser i leilighetene.

Side4 av 5Først   Forrige   1  2  3  [4]  5  Neste   Sist   

Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger