Navarsete så lyset i Danmark

Navarsete så lyset i Danmark
6. februar var kommunalminister Liv Signe Navarsete ute i media og snakket varmt og entusiastisk om at mange flere eldre kan og bør bli boende lengre i egen bolig. Et par dager senere, i Stortingets spørretime, fikk hun bred støtte fra opposisjonspartiene for sitt initiativ.

NBBL med innspill på to offentlige utredninger

NBBL med innspill på to offentlige utredninger
NBBL har i november oversendt sine høringsuttalelser på de to NOU-ene - «Rom for alle» og «Innovasjon i omsorg»

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering!
I samarbeid med SINTEF Byggforsk, BOB og Sørlandet Boligbyggelag har NBBL utarbeidet brosjyren ”Få oppslutning om oppgradering!”

Smålig opptrapping av heis i statsbudsjettet

Smålig opptrapping av heis i statsbudsjettet
Regjeringen øker bevilgningen til etterinstallering av heis fra 5 til 10 mill. i statsbudsjettet for 2012. – Dette er allikevel småpenger tatt i betraktning den allerede marginale heisbevilgningen, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek. NBBL mener bevilgningen minst burde vært på 100 mill. kroner.

Flere må få heis!

Flere må få heis!
Skal de eldre i framtiden kunne bli boende i sine hjem, må man på politisk hold ta inn over seg at det er behov for en langt mer offensiv satsing på tilpasninger i den eksisterende boligmasse.

Hvordan eldre kan bli boende godt og trygt i egen bolig

Hvordan eldre kan bli boende godt og trygt i egen bolig
NBBL har i forkant av valget spurt partilederne om hva de mener er viktig for at eldre skal få en god alderdom i egen bolig.

Fra 60-tallsblokker til passivhus

Fra 60-tallsblokker til passivhus
Bli inspirert av borettslag som har gjennomført oppgraderingsprosjekter!

Kattem Borettslag får heis

Kattem Borettslag får heis
Beboerne i Kattem borettslag i Trondheim skal etterinstallere heis.

Kraftig økning i tilskudd til heis

Kraftig økning i tilskudd til heis
NBBL foreslår i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å øremerke 45 millioner kroner til etterinnstallering av heis.

Side3 av 4Først   Forrige   1  2  [3]  4  Neste   Sist   

Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger