Nå blir det heis!

Nå blir det heis!
Styreleder Kjell Svaleng opplevde en gledens dag da generalforsamlinga sa ja til heis. Nå blir Ranheim Borettslag i sentrum av Mo i Rana det første borettslaget på Helgeland, ja kanskje også i hele Nord-Norge, som får ettermontert heis for beboerne.

Oppfylt boligdrøm for entusiastene i Rygge Senior Bo!

Oppfylt boligdrøm for entusiastene i Rygge Senior Bo!
I Rygge utenfor Moss er det nylig oppført 26 seniorboliger myntet på aldersgruppen 50+. Bak prosjektet står foreningen Rygge Senior Bo med initiativtager Leif Svarstad i spissen. Vansjø Boligbyggelag har som byggherre vært en viktig støttespiller i realiseringen av prosjektet.

Navarsete så lyset i Danmark

Navarsete så lyset i Danmark
6. februar var kommunalminister Liv Signe Navarsete ute i media og snakket varmt og entusiastisk om at mange flere eldre kan og bør bli boende lengre i egen bolig. Et par dager senere, i Stortingets spørretime, fikk hun bred støtte fra opposisjonspartiene for sitt initiativ.

NBBL med innspill på to offentlige utredninger

NBBL med innspill på to offentlige utredninger
NBBL har i november oversendt sine høringsuttalelser på de to NOU-ene - «Rom for alle» og «Innovasjon i omsorg»

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering!
I samarbeid med SINTEF Byggforsk, BOB og Sørlandet Boligbyggelag har NBBL utarbeidet brosjyren ”Få oppslutning om oppgradering!”

Smålig opptrapping av heis i statsbudsjettet

Smålig opptrapping av heis i statsbudsjettet
Regjeringen øker bevilgningen til etterinstallering av heis fra 5 til 10 mill. i statsbudsjettet for 2012. – Dette er allikevel småpenger tatt i betraktning den allerede marginale heisbevilgningen, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek. NBBL mener bevilgningen minst burde vært på 100 mill. kroner.

Flere må få heis!

Flere må få heis!
Skal de eldre i framtiden kunne bli boende i sine hjem, må man på politisk hold ta inn over seg at det er behov for en langt mer offensiv satsing på tilpasninger i den eksisterende boligmasse.

Hvordan eldre kan bli boende godt og trygt i egen bolig

Hvordan eldre kan bli boende godt og trygt i egen bolig
NBBL har i forkant av valget spurt partilederne om hva de mener er viktig for at eldre skal få en god alderdom i egen bolig.

Fra 60-tallsblokker til passivhus

Fra 60-tallsblokker til passivhus
Bli inspirert av borettslag som har gjennomført oppgraderingsprosjekter!

Side3 av 5Først   Forrige   1  2  [3]  4  5  Neste   Sist   

Etterinstallasjon av heis

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger