Artikler som inneholder 'EU'

Et mer energieffektivt Europa?

Et mer energieffektivt Europa?
EU har som mål å bedre energieffektiviteten med 20 prosent innen 2020. Så langt ser det ut til at man bare vil nå halvveis til målet. Vil det nye energieffektiviseringsdirektivet greie å endre kursen i en mer effektiv retning? Mange stiller seg tvilende til det.

Ny EU-plan for energieffektivisering

8. mars fremmet EU-kommisjonen en ny plan for hvordan målet om 20 % reduksjon i energiforbruket skal kunne nås innen 2020. Planen ble lagt fram samtidig som Kommisjonen fremmet sitt såkalte ”veikart for lavkarbonøkonomi frem mot 2050”.

Energieffektivisering: Bindende mål i EU?

Energieffektivisering: Bindende mål i EU?
I midten av desember diskuterte Europarlamentet EUs energipolitikk. Det store diskusjonstemaet ble spørsmålet om EU bør etablere bindende mål knyttet til energieffektivisering. I voteringen rundt spørsmålet ble parlamentet omtrent delt på midten.

EUs nye energipolitikk

EUs nye energipolitikk
EU-kommisjonen lanserte 10. november EUs nye strategi for energipolitikken fram til 2020. Strategien presenterer de energipolitiske prioriteringene for de neste ti år.

EU-midler til energieffektivisering

Gjennom EU er det flere kilder til finansiell bistand til bedring av energisystemene i bygg, dvs. i retning mindre energibruk og mer miljøvennlige energikilder. Nedenfor har jeg forsøkt å fange opp de viktigste institusjonene og kanalene som eksisterer på området.

Brosjyre fra Power House Europe

Brosjyre fra Power House Europe
Den europeiske boligorganisasjonen CECODHAS Housing Europe har nylig gitt ut en ny brosjyre i forbindelse med samarbeidsprosjektet POWER HOUSE EUROPE. Brosjyren gir en oversikt over 11 ulike organisasjoners plattformer for energieffektivisering, samt et innblikk i ulike konkrete prosjekter.

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger