Spennende prosjekt for OMT BBL

Sverre Mogstad, stabssjef i Nordkraft, Terje Gjengedal, professor ved Fakultet for ingeniørvitenskap v/UiT campus Narvik og Kirstin M. Leiros, adm. direktør i OMT BBL.
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag (OMT BBL) har mottatt inntil 960.000,- i tilskuddsmidler fra ENOVA til prosjektet Smarte arktiske bygg (Smart Arctic Buildings). Målet er å utvikle løsninger for boligbyggelag slik at energibruken reduseres med fornybare og smarte tiltak.

Bredt samarbeid

Prosjektet vil konkret gi nyttig kunnskap til boliger i Narvik og Longyearbyen. OMT BBL v/Kirstin M. Leiros har tatt initiativ til et samarbeid med UIT campus Narvik og Nordkraft for oppgradering til energi- og miljøvennlig standard for boligbygg som er bygget etter krigen. Narvik har god kompetanse innenfor feltet med fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Nordkraft og Enerconsult. Prosjektets deltakere dekker alle ledd i energikjeden fra produsent til bruker.

Kirstin L. Mobakken som er næringsrådgiver i Longyearbyen Lokalstyre ser frem til samarbeidet. - Det er spennende for oss å delta i et prosjekt der vi skal se på helhetlige løsninger for energieffektive og smarte boliger, sier hun.

Boligbehov og oppgradering

For å løse boligkrisen etter krigen var det i mange nordnorske byer behov for å bygge mange boliger på kort tid. Flere av disse boligblokkene har nå en moden alder og det er behov for oppgradering og energieffektivisering.

- For oss er det spennende å få bidra i dette prosjektet, både for å se på energibruk, effektutjevning, energilagring innenfor et avgrenset geografisk område – og i tillegg bistå med energirådgivning, sier daglig leder i Enerconsult, Torben Søraas, og stabssjef i Nordkraft, Sverre Mogstad.

Godt samarbeid og ny kunnskap

OMT BBL vil fremheve det gode samarbeidet med UIT Narvik og professorer/fagfolk som har hatt en betydelig rolle i forarbeidet til søknaden. Smart Arctic Buildings v/Marianne Thomassen har bidratt i arbeidet med prosjektsøknaden.

Terje Gjengedal som er professor ved UIT synes prosjektet er svært spennende for universitetet. – Vi vil bidra med vår kunnskap innen teknologi og energisystemer, og ha stor nytte av et tett og godt samarbeid med de andre deltakerne. Prosjektet vil styrke vår forskning og innovasjon på fagområdet, sier han.

Utredningen vil vare i ett år, og det vi i løpet av perioden inviteres til workshop, master- og bacheloroppgaver.


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger