Se bilder og videoer: Energieffektivisering på dagsordenen

I overkant av 50 deltagere hadde tatt turen til Sentralen i Oslo for delta på NBBLs frokostmøte om energieffektivisering . Her ønsker NBBLs Thor Eek velkommen (foto: NBBL).
Godt oppmøte, dyktige innledere og engasjerende debatt gjorde frokostmøtet vårt 25. januar til en suksess. Temaet var energieffektivisering i ekisterende bygg; Hvordan nå 10 twh-målet?

Hovedfunn fra en rapport  fra Gehør Strategi & Rådgivning om effektive virkemidler for energisparing borettslag og sameier viste at potensiale for energisparing er 1,5 TWh, et betydelig bidrag til  målet om 10 TWh.

- Det er et stort potensiale for å utløse innsparing av energi i husholdningene, men lite av Enovas midler går til dette, sier Isak Oksvold fra Gehør som innledet forkostmøtet med å presentere hovedfunnene fra rapporten.

Les sak om frokostmøte på Byggmesteren

Sparing av 10Twh burde bare skjedd! Alle partier på Stortinget er jo enige om det, sa Guro Hauge fra Zero. Her i debatt med Stefan Heggelund (H).

NBBLs Ketil Krogstad ønsket seg boligselskap som egen kategori hos Enova og en mer samlet stat for å få til mer energisparing. -  I dag er boligselskaper likestilt med næringsbygg. Det går dårlig, derfor trengs det tilpassede virkemidler fra Enova.

Till tross for ulike meninger var det god stemning under debatten. Fra v: Ketil Krogstad (NBBL), Lars Hatlebrekken (SV), Guro Hauge (Zero) og Stefan Heggelund (H).

 

- Energimerkeordningen må gjelde hele bygget, ikke hver leilighet slik det er nå, sier Lars Iddeng fra Usbl

NBBLs erfarne debattleder Tore Johannsen loste debattantene gjennom morgenes tema.

Etter møtet tok vi en prat med Lars Haltbrekken (SV). Hør hva han hadde å si om 10 TWh-målet:
Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger