Regjeringen mener rivning av gamle bygg gir viktige bidrag

Stortinget har vedtatt at det skal spares 10 Twh i eksisterende bygningsmasse innen 2030. Regjeringen svarer med at det ikke trengs nye virkemidler for å nå målet, men at rivning av gamle bygninger er et viktig tiltak.

Borettslagblokker rives ikke

Fakta er at boligblokker eid gjennom borettslag og sameier så og si aldri rives. Samtidig er det gode muligheter for å gjennomføre kostnadseffektive energitiltak i disse bygningene, og det med relativt enkle og treffsikre tiltak.

Rapport om hvordan blokkbebyggelsen kan bidra

NBBL fått utarbeidet en rapport fra Gehør Strategi & Rådgivning som kartlegger effektive virkemidler for borettslag og sameier. Den viser at potensiale for energisparing er 1,5 TWh, et betydelig bidrag til 10 TWh.
 
Eksempler på tiltak og potensiale:

  • Energioppgradering av klimaskjerm (fasade/tak/vindu) til dagens forskriftsnivå: 0,5 TWh
  • Installasjon av varmepumpe i boligblokker med sentralfyring: 0,2 TWh
  • Lokal energiproduksjon med solcelleanlegg på tak: 0,3-0,4 TWh

Målrettede ordninger for blokker

NBBL mener det må utvikles mer målrettede ordninger for borettslag og sameier fordi den konsentrerte boligmassen skiller seg ut fra både næringsbygg og småboliger. Det må tas bedre hensyn til blokkbebyggelsens særpreg, organisering og beslutningsprosessene i boligselskap. I tillegg er det behov for en bedre samordning i staten, spesielt mellom Enova, Husbanken og DiBK.
 
Tiltakene i Gehør-rapporten gir staten bedre grunnlag for:

  • Utarbeidelse av en konkret og aktiv handlingsplan som gjør at energibruken i bygningsmassen kan reduseres betydelig.
  • Utvikling av målrettede økonomiske stimuleringstiltak for borettslag og sameier.
  • Styrking av informasjonsarbeidet om energieffektivisering for borettslag og sameier.

Forventinger til myndighetene

NBBL håper disse innspillene blir vurdert i det videre arbeidet fra myndighetenes side, slik at det kommer på plass mer treffsikre virkemidler for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. Vi har også en forventning om at Enova gir saken ny oppmerksomhet når de nå er underlagt statsråd Ola Elvestuen i Klima- og miljødepartementet.

Rapport: Virkemidler for energieffektivisering i borettslag og sameier


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger