NBBL deltok på nettverksmøtet Energi og Miljø

Sammen med 25 andre aktører deltok NBBL på nettverksmøtet Energi og Miljø i regi av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Agendaen var gjensidig informasjon mellom myndigheter og organisasjoner.

- NBBL informerte blant annet om veiledningsmateriell til styrer og boligselskaper i forbindelse med oppgradering og rehabilitering. Her har det skjedd en utvikling. Vi nevnte også at vi ønsker bedre og mer målrettede støtteordninger ved oppgradering som er tilpasset borettslag og sameier, og ønsket om en mer samordnet stat, sier spesialrådgiver Ketil Krogstad i NBBL.

Informasjon fra myndighetene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet informerte om arbeid med implementering av EUs bygningsenergidirektiv, nye energiregler 2020 og forenkling av reglene for eksisterende bygg som sine viktigste saker. DiBK presenterte sin plan hvor de prioriter arbeid med nye energiregler, energioppgradering av eksisterende småhus og bygningsmaterialer frem mot 2020. 

DiBK har fått utvidet fagansvar for Energi og Miljø i bygg

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har fått utvidet sitt fagansvar innenfor Energi og Miljø i bygg. Dette skjedde ved overføring av noe driftsmidler fra Husbanken fra 1.1.2017. I oppbygging av dette nye fagansvaret ønsker DiBK å etablere dialog med sentrale aktører fra myndigheter og organisasjoner. Det er bakgrunnen for det nettverksmøtet som ble arrangert. Det blir nytt møte i februar.

Foruten NBBL, deltok disse:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Difi, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, NVE, Enova, Energi Norge, Zero, Bygg og Bevar, Futurebuilt, Bygg21. ZEN, NGBC, Stiftelsen miljømerking, BNL, Naturvernforbundet, Grønn Byggallianse, NHP-nettverket, Nelfo, NAL, Arkitektbedriftene, Norsk Fjernvarmeforening og Statsbygg.


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger