Minner om nye energikrav i byggeteknisk forskrift

Fra 1. januar i år har det vært en overgangsfase til de nye energikravene i byggeteknisk forskrift. Overgangsfasen tar slutt når 2017 begynner. Da må alle boligbyggelag ha tilpasset seg de nye energikravene.

I praksis betyr de nye kravene til energirammer: bedre vinduer (U-verdi 0,8), bedre tetthet (lekkasjetall 0,6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdier. Det skriver lavenergiprogrammet.no.

På deres sider kan du lese mer om de nye energikravene:

- Skjerpede energirammer for alle bygningskategorier
- Tiltaksmetoden består for boliger
- Minimumskravene blir skjerpet
- Tilleggskrav for å sikre energieffektiv drift 
- Viktige endringer i krav for energiforsyning
 

Det siste betyr at boligbyggelagene må merke seg at bygning med over 1 000 m2 oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer, og tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger. I veilederen til TEK presiseres det at:

Bygning med over 1 000 m2 oppvarmet BRA skal

a) ha energifleksible varmesystemer, og

b) tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger

Bygning med over 1 000 m2 oppvarmet BRA skal

a) ha energifleksible varmesystemer, og

b) tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger
 

Krav om energifleksible varmesystem innebærer ikke at man må ha flere varmekilder tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en reell mulighet. De mest aktuelle varmebærerne vil være vann og luft. Energifleksible systemer kan omfatte romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt tappevann.

Les alt om energireglene i TEK 10 hos Direktoratet for byggkvalitet

 


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger