Får boligselskapene fortsette med fellesmåling?

– Hvis man vil ha med seg boligselskapene som aktive plusskunder, er det avgjørende at de får beholde fellesmålingen. Hvis ikke, er det vanskelig å se for seg at noen ønsker å foreta store investeringer i solceller, sier Thor Eek.
Stortingsflertall ønsker mulighet for fellesmåling i boligselskaper

Allerede i 2010 varslet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det ville bli forbudt med fellesmåling av strøm i borettslag og sameier når smarte strømmålere (AMS) installeres i alle husstander, senest i 2019.

Saken så ut til å være tapt, men torsdag før påske ga stortingsflertallet en merknad som er motsatt av det NVE har varslet, og hva Stortinget tidligere har vedtatt.  Stortingsflertallet er opptatt av at boligselskaper har en særegen mulighet til å gjøre investeringer i fornybar kraft i fellesskap, bli plusskunder og levere egenprodusert strøm til nettet. 

«Flertallet mener derfor det er avgjørende at boligselskaper sikres retten til å etablere fellesmålere som plusskunder om det skal sikres lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet», konkluderer Stortingsflertallet.

- Men det gjenstår å se hva som vil skje i praksis etter denne merknaden. For endringen er ikke gjort enda, så vi får bare håpe at olje- og energiminister Tord Lien lytter til merknaden fra et flertall på Stortinget, sier Eek.

Viktig å slippe avgifter
– Potensialet for å rulle ut solceller på tak er størst i borettslag og sameier. Hvis borettslag ikke får ha fellesmåler, men må levere egenprodusert strøm til nettet for deretter å kjøpe tilbake, gjør det lønnsomme solcelleprosjekter i borettslag og sameier ulønnsomme på grunn av avgifter og nettbetaling. Det gir ingen mening når borettslaget lager strøm til sine egne beboere, sier Stortingsrepresentant Heikki Holmås i SV.

Holmås tror det vil bli installert mange solceller på borettslagene noen år fram i tid. Holmås mener det vil være fornuftig av borettslagene å gi den enkelte leilighet mulighet til å se hva sitt eget strømforbruk er, siden det gjør at de blir mer oppmerksomme på sitt eget forbruk og begynner å redusere det.

Smarte strømmålere (AMS)

  • Alle strømkunder får nye og «smarte» strømmålere innen 1. januar 2019.
  • Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjonen.
  • De nye smarte målerne, som inngår i «Avanserte Måle- og Styringssystemer» (AMS), registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet.
  • Målerne har to-veis kommunikasjon mellom måler og nettselskap og kan gi kundene løpende informasjon om eget forbruk og øyeblikksprisene for kraft og nettleie. Slik informasjon vil kunne tilbys via mobiltelefon eller display ute hos kundene. Dette gjør at kundene kan effektivisere og redusere strømforbruket sitt.

Nettselskapene og andre leverandører kan også tilby tjenester over systemet. Både energirelaterte, som styring av strømforbruket og tilbud av nye kraftprodukter, og andre tjenester, som trygghetsalarmer, registrering av vannlekkasjer osv.

Saken er oppdatert 29.03.2016 kl. 12:29

Kilde: Teknisk ukeblad

NBBL på Facebook


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger