Enovas rolle i framtiden

Fungerende markedssjef for yrkesbygg, Ole Aksel Sivertsen og markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell vil ha flere og større energioppgraderinger av bl.a borettslag og sameier. Da må disse etableres som egen målgruppe, med egne målrettede program og virkemidler, mener NBBL (foto: Enova. Lisens: CC BY 3.0).
NBBL ønsker at Enova skal prioritere boligsektoren sterkere. Differansen mellom det husholdningene betaler inn til energifondet og det de henter ut er for stor.
Det kommer fram i NBBLs innspill til Olje- og energidepartementet (OED) om Enovas framtidige rolle.

Husholdningene betaler i dag 1 øre/kWh i avgift til Energifondet og det utgjorde 648 millioner kroner i 2014. Likevel får de bare en brøkdel igjen. I resultatrapporteringen fra Enova for 2014, fremgår det at under programkategorien «støtte til eksisterende bygg (boliger og sameier)» ble det gitt støtte til 31 prosjekter med til sammen 20 millioner kroner. Under programkategorien «Støtte til oppgradering av bolig» (hvilket omfatter privatboliger) ble det gitt støtte til 89 prosjekter med 8,9 millioner kroner.

Enovas statistikk for årene 2012-2014, viser at Enova brukte mer på egen administrasjon enn til «bolig» (henholdsvis 4,9 og 4,7 prosent). Til sammenligning mottok yrkesbyggsektoren 24,6 prosent, industrien 43,6 prosent og fornybar varme 15,8 prosent av tilskuddsmidlene innen perioden.

Dette er en svært skjev prioritering av tiltak rettet mot de ulike sektorene og boligsektoren kommer svært dårlig ut. Derfor ber NBBL om at OED i sitt nye mandat til Enova gir føringer for at eksisterende boligbygg prioriteres langt sterkere enn i dag.

Andre innspill til OED er:

  • Borettslag og sameier (boligselskap) må etableres som egen målgruppe, med egne målrettede program og virkemidler.
     
  • NBBL er kritiske til fjernvarmesatsingen. Fremtidens bygg går mot plusshus og satsing på fjernvarme bør derfor underlegges en kritisk gjennomgang.

Her kan lese hele NBBLs innspill til OED

Aktuelle medieoppslag om NBBLs innspill:

Teknisk Ukeblad
E24
Byggmesteren


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger