Statsråden lanserte nye energikrav i "Treet"

Statsråd Jan Tore Sanner tok 16.2 turen til verdens høyeste trehus for å presentere nye energikrav. Treet, som prosjektet kalles, bygges av BOB og er allerede i forkant av de nye energikravene (foto: skjermbilde fra nrk.no).
Verdens høyeste trehus fikk 16.2 besøk av statsråd Jan Tore Sanner. Statsråden brukte BOBs boligprosjekt i Bergen til å presentere nye energikrav til bygg.

Kravene skal gjøre det mulig for nye boliger å bli mer energieffektive. I følge statsråd Sanner vil de nye kravene føre til at forbruket går det med ca 26 prosent. 

Det tilsvarer omlag det det samme energiforbruket til alle hus i Stavanger, skriver NRK.

Bygg står for 40 prosent av energibruken og dette vil Sanner redusere. Til NRK sa statsråden at de nye krava er en oppfølging av Klimaforliket.

Verdens høyeste trehus ligger foran energikravene

Verdens Høyeste Trehus er basert på bærekonstruksjoner i limtre og leiligheter bygget som byggmoduler. Idéen ble lansert i 2005 og senere utviklet av BOB til å bli verdens høyeste trehus.  Prosjektet planlegges å være ferdigstilt høsten 2015.

Ole Kleppe, prosjektsjef i BOB, synes ikke de nye kravene fra Sanner er avskrekkenede for bransjen.

- Det er nødvendig at man skjerper kravene littegrann i forhold til det som var i går, for å drive bransjen framover, sier Kleppe til NRK.

Treet ligger allerede foran kravene som regjeringen sendte ut på offentlig høring 16.2. 2015. Det er Direktoratet for byggkvalitet som har ansvaret for høringen. Regjeringen tar sikte på at nye krav skal gjelde fra 1.1.2016

Mer om høringen på regjeringen.no

Se hele statsrådens besøk hos verdens høyeste trehus på nrk.no

 

 

 


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger