Hvor lader jeg bilen?

Flere og flere går til anskaffelse av el-bil. Det er mest vanlig med el-bil i tettsteder og byer, og her er det også mange som bor i sameier og borettslag. Hva gjør du hvis borettslaget ditt ikke har ladepunkt for elbil?
Ta en prat med styret ditt dersom du bor i borettslag eller sameie og vil gå til innkjøp av elbil (foto: Elbilforeningen).

- Først og fremst er det viktig å ta kontakt med styret der du bor. Parkeringsplasser og garasjeanlegg i borettslag og sameier er ofte fellesareal. Derfor kan du ikke på egenhånd etablere et ladepunkt for din elbil, sier Henning Lauridsen, advokat i Norske Boligbyggelag.

Støtte til etablering av ladepunkt
Enkelte kommuner gir borettslag og sameier mulighet til å søke om støtte til etablering av ladeplasser. I Oslo er det for eksempel mulig å få støtte på 60 prosent eller opptil 10 000 kroner per ladepunkt.

Forutsetningen er blant annet at ladeplassene er reservert for elbil og ikke er offentlig tilgjengelige. Oslo kommune gir ikke støtte til påbegynt arbeid, derfor er det viktig å vente på tilsagn om støtte før styret går inngår avtale, kjøper eller bestiller noe. For mer informasjon: www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no

-Stor etterspørsel etter ladepunkter
Styret i Emmanuelfjell borettslag på Romsås i Oslo, fikk støtte til å etablere åtte ladepunkter i 2010. På det tidspunktet var det ingen beboere som hadde elbil, men det gikk ikke lang tid før de første punktene var i bruk.

- I dag er alle åtte ladepunktene i bruk og spesielt det siste året har det vært en forespørselsboom om lademuligheter for elbil i borettslaget, sier styreleder Anne Mette Hyrve. De ønsker å tilby flere beboere ladepunkter og har satt i gang et arbeid for å få dette til. - Vi må utvide kapasiteten på strømnettet vårt for å etablere nye ladepunkter. Det er viktig å være klar over at disse ladepunktene ikke kan plasseres hvor som helst. Derfor er det viktig at fagfolk sjekker fellesanlegget og gir pris på installasjon av ladeutstyr, sier Hyrve.  

Slik kan de få en oversikt over kostnadene ved dette og hvordan de rent praktisk bør plassere ladepunktene. - Så blir det opp til oss å komme opp med forskjellige modeller for hvordan kostnadene for installasjon og bruk skal fordeles på andelseierne, forklarer styreleder Anne Mette Hyrve i Emmanuelfjell borettslag.

Har borettslaget eller sameiet ditt behov for ladeplasser? Her er tips du kan ta med til styret ditt fra Elbilforeningen:

 • Kartlegg behovet.
  Spør beboerne. Hvem vurderer å kjøpe el-bil dersom det blir enkelt å lade bilen i garasjen?
   
 • Sjekk eksisterende anlegg.
  Ta kontakt med en el-installatør for en vurdering av anlegget og beskrivelse av hva som må gjøres. Plasser ladepunkter nærmest mulig strømskap for å redusere installasjonskostnadene.
   
 • Be om pristilbud.
  Lag en kravspesifikasjon og be om pristilbud fra flere tilbydere (forslag til kravspesifikasjon finner du i veilederen).
   
 • Søk om støtte
  Undersøk om kommunen eller fylkeskommunen har støtteordninger for etablering av ladepunkt.
   
 • Foreta installasjonen
  Detaljert informasjon om ulike tekniske løsninger finner du i veilederen fra Norsk El-bil forening.
   
 • Oppdater vedtektene
  Få inn regler for fordeling av ladeplasser og betalingsordning i borettslagets eller sameiets vedtekter.
   
 • Informer beboerne
  Gi beboerne informasjon om ladeplassene og husk skilting av at ladeplassene er reservert for el-bil.
   
 • Registrer ladepunktene
  Ladepunktene må registreres i ladestasjonsdatabasen NOBIL (nobil.no), med tilgjengelighet begrenset til beboerne. Potensielle boligkjøpere kan da se at boligselskapet tilbyr lademulighet for elbil.

Her finner du hele veilederen fra Elbilforeningen

 


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger