NBBL: Foreslår skattefradragsordning for enøk-tiltak

Norske Boligbyggelag (NBBL) har sammen med sentrale organisasjoner fra byggenæringen og miljøbevegelsen foreslått en skattefradragsordning for enøk-tiltak. Klima- og miljøvernminister Tone Sundtoft mottok 24. februar forslaget fra organisasjonene.
Avdelingsdirektør i NBBL Tore Johannesen deltok på møtet med statsråd Tone Sundtoft (foto: Nye bilder)

I Sundvollen-erklæringen har regjeringen forpliktet seg til å gjennomføre en slik fradragsordning. Nå har regjeringen fått et konkret forslag som kan bidra til at de får fortgang i saken.

Lønnsomt for boligeiere og miljøet
Nordmenn bruker hvert år over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av sine boliger. Tore Johannesen, avdelingsdirektør i NBBL og deltager på møtet med statsråd Sundtoft, tror en skattefradragsordning for enøk-tiltak vil vri en større andel av investeringene mot å gjøre norske hjem mer energismarte. 

- Det er viktig at en slik ordning rettet mot eksisterende boliger kommer alle som eier en egen bolig til gode, inkludert de som eier gjennom borettslag og i sameier. Det bør også være et mål at ordningen blir enkel å benytte. 

Slik kan ordningen innrettes

 • Skatteyterne får et fradrag i skatten for en gitt andel av enøk-tiltakets arbeids- og materialkostnader.
 • Skattefradragsnivå settes til 27 % med en maksimal skatterabatt på 100 000 kroner per husholdning per år.

Hvilke tiltak får skatterabatt?
Det må bli enkelt for husholdningen å se hvilke tiltak som gir skatterabatt. Derfor har organisasjonene laget en liste med forhåndsgodkjente tiltak. Ambisjonsnivået er at tiltakene skal gi betydelige energibesparelser eller utslippsreduksjoner, men ikke være så krevende av folk flest ikke vil gjennomføre tiltakene.
Eksempler på tiltak som gir skatterabatt. (Se notatet for komplett liste og detaljer):

 • Installering av varmepumpe
 • Utskiftning av vinduer og dører
 • Etterisolering av yttervegger, tak, loft og etasjeskillere
 • Varmegjenvinningsanlegg
 • Energieffektiv belysning i fellesarealet til borettslag og sameier
 • Ladepunkt for elbil i borettslag og sameier

Johannesen mener at boligeierne her gis mulighet til å slå to fluer i en smekk.

- Det som er bra for miljøet blir også bra for økonomien til boligeierne.

Sameksistens med Enovas ordninger
En skattefradragsordning for enøk-tiltak vil utfylle Enovas ordninger for boligrådgivning og for omfattende oppgradering. Organisasjonene foreslår at de ordninger Enova har som gir støtte til enkelttiltak i husholdninger fases ut og erstattes av skattefradragsordningen. Husholdninger må i dag søke Enova om støtte i forkant av tiltaket, mens skattefradragsordningen er rettighetsbasert og enklere tilgjengelige for langt flere.

Følgende organisasjoner står bak forslaget til Klima- og miljøvernministeren:  (for nærmere beskrivelse, se bak i notatet):

 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Norsk Teknologi
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
 • Bellona
 • Naturvernforbundet
 • Zero Emission Resource Organisation (ZERO)

Hele notatet til Statsråden finner du her

 


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger