Vinner av nordisk boligpris

Danmarks største passivhusområde, Lærkehaven III gikk av med seieren i konkurransen om nordens beste bolig på NBO-konferansen 2012. Juryen har vektlagt prosjektets tiltalende arktitektur, miljøambisjoner og høye standard som gir god bokvalitet i livets ulike faser.

Boligprosjektet er en del av et EU-samarbeid om bærekraftig boligbygging  og har blitt grundig presentert i flere land tidligere.

Boligområdet har særlig fokus på arkitektur og energieffektivisering. De kubiske rekkehusene har karakterisktiske tårn på taket som også fungerer som lysinntak, for solvarme står for en viktig del av oppvarmingen i tillegg til kraftig isolering.

Energiforbruket er bergnent til 31,4 kWh/m2 og alle målinger tyder foreløpig på at den målsettingen kommer til å holdes.

Les mer om vinneren i Aftenposten

Last ned brosjyren med presentasjon av vinneren og hederlige omtale


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger