Gull til Granstangen borettslag

En meget gjennomarbeidet og helhetlig rehabilitering sikret Granstangen borettslag i Oslo Rehabiliteringsprisen 2012. Premien på 150 000 kroner ble overrakt på OBOS’ generalforsamling mandag 23. april.
Granstangen borettslag i Oslo vant Rehabiliteringsprisen 2012. Styreleder Hege Mari Thorsen og styremedlem og byggekomitémedlem Tore Flatø er begge godt fornøyde med resultatene av rehabiliteringen. (Foto: Thomas Bjørnflaten/nyebilder.no)

Borettslaget i Groruddalen har vært gjennom en omfattende rehabilitering med etterisolering av fasader med teglforblending og plater. Balkongene er betongrehabilitert og har fått nye plater, nytt rekkverk og nye dører. Alle leilighetene har fått nye og innglassede balkonger. Vinduene er skiftet ut og byggene har fått nye inngangspartier.

Skryt fra juryen
Granstangen får skryt av juryen for et meget godt gjennomarbeidet prosjekt, med en helhetlig og tydelig tanke bak. I juryens begrunnelse heter det:

”Et prosjekt av et slikt format er ikke tidligere gjennomført i dette området og forhåpentligvis vil det være til inspirasjon og motivasjon for andre lag, og således peke ut en positiv retning for hele området.”

Juryen har også latt seg begeistre av valg av farger og byggematerialer.

”Borettslaget har fått et stort visuelt løft, og fremstår nå som lyst, innbydende og moderne.”

Sparer energi og penger
Rehabiliteringsprosjektet i Granstangen innebærer også en stor miljøgevinst. Beregninger viser at borettslaget kutter sitt energiforbruk med 700 000 kWh årlig. Ved en energipris på 1 krone per kWh betyr det en årlig besparelse for hver leilighet på cirka 2 300 kroner.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på bygg.no


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger