Bli oljefri!

Bor du i Oslo og fyrer borettslaget/sameiet ditt med olje? Få hjelp til å bli oljefri!
Oljefri-kampanjen skal hjelpe småhus, boligbygg og næringsbygg å bytte ut oljefyring med fornybar energi (Foto: Terje Heiestad/ Millimeter Press)

Usbl, Oslo kommune, Hafslund Fjernvarme, Naturvernforbundet og Grønn Hverdag inviterer til åpen temakveld for borettslag og sameier 23. november  kl.18.30-20.30 hos Usbl på Arbeidersamfunnets plass 1 (ved Sentrum Scene).

Klikk her for påmelding og fullstendig program til temakveld om oljefyr

Oljefyring er dyrt, forurensende og gammeldags. Heldigvis finnes gode, miljøvennlige alternativer og økonomisk støtte fra kommunen til å bli oljefri.

På temakvelden lærer dere mer om:

- Hva slags miljøvennlig oppvarming som passer for dere
- Hva det koster
- Hvordan dere kan få støtte og lån
- Gode råd for å motivere hele borettslaget til å bli oljefri

Temakvelden inngår i et samarbeid mellom Oslo kommune, Hafslund Fjernvarme, Naturvernforbundet og Grønn Hverdag om å få et oljefritt Oslo innen 2020.

Forrige uke stilte oljefri-kampanjen ut en rusten oljetank ved Nationonaltheatret for å oppfordre alle oljefyrte borettslag og sameier til å kvitte seg med den lekkasjefarlige oljefyren.

Flere tips for å bli kvitt oljefyren:

  • Oslo kommunes Enøktelefon: 22 92 14 00 (hverdager 9-16)
  • Oslos klima- og energifond gir tilskudd og lån til å bytte til mer miljøvennlig energi som fjernvarme, store varmepumper, solfangere og bioenergi, og til å fjerne oljefyr og -tank. Alt om kommunens støtteordning: www.oslo.kommune.no/oljefri
  • Finn informasjon om miljøvennlig oppvarming og send forespørsel til kvalitetssikrede firmaer på Naturvernforbundets nettside www.oljefri.no
  • Lurer du på om ditt borettslag kan få fjernvarme? Ring Hafslund: 22435980 eller se www.hafslund.no/fjernvarme

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger