Lønnealleén borettslag vant Oslo miljøpris 2011

Prisen delte de med Nordstrand vel og Johannes Løken for sitt arbeid med utskifting av oljefyringsanlegg.
Lønnealleén borettslag på Tveita i Oslo har kuttet de totale energikostnadene med en halv million årlig (foto: Lønnealleén borettslags facebookside).

I følge Oslo kommunes Miljøportal har de har spredt informasjon om de gode tiltakene gjennom aviser, nettsider og stilt opp som eksempel i Oljefri-kampanjen. De er levende eksempler på at miljøtiltak lønner seg.

- Vinnernes innsats bidrar til at det blir lettere for andre å bytte ut oljefyring med fornybar energi. Dette vil gi store kutt i klimagassutslipp og gjøre bylufta renere. I tillegg vil det forebygge oljelekkasjer til jord og vann fra hager og kjellere på Nordstrand, Tveita og andre steder i Oslo, understreker Kjersti Helgeland Bohlin leder i juryen for Oslo Miljøpris 2011.

Om Lønnealleén borettslag
Lønnealleén borettslag er et borettslag med tre blokker og 204 leiligheter på Tveita. Siden 2007 har de kuttet klimagassutslipp med 450 tonn CO2 årlig. I tillegg sparer de energi tilsvarende 330 000 kilowattimer. Dette kutter de totale energikostnadene med om lag en halv million kroner årlig. Tiltakene de har gjennomført omfatter:

  • Utskifting av oljefyrene til pelletsanlegg
  • Montering av individuell strømmåler i hver boenhet slik at hver leilighet ser og betaler for reelt strømforbruk
  • Montering av sensorer i trappeoppgangene for å styre belysningen automatisk

Her kan du følge Lønnealleén borettslag på Facebook

Les mer om prisen på Oslo kommunes nettsider


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger