Fra 60-tallsblokker til passivhus

Bli inspirert av borettslag som har gjennomført oppgraderingsprosjekter!
I Kattem borettslag har beboerne fått redusert energiforbruket med 25 prosent etter oppgraderingen (Foto: TOBB).

I samarbeid med NBBL, Sørlandet Boligbyggelag og Bergen og omegn Boligbyggelag har Sintef Byggforsk utarbeidet kortfattede brosjyrer som beskriver hvordan ulike borettslag har gjennomført omfattende rehabiliteringsprosjekt.

- Til høsten kommer vi med en omfattende veileder som skal hjelpe styrer i borettslag og sameier og få oppslutning om slike oppgraderinger som er beskrevet i disse brosjyrene, sier Karoline Maus Berg, rådgiver i NBBL.

Inspirasjonsbrosjyrene og den kommende veilederen er resultat av et forskningsprosjekt NBBL har utført i samarbeid med Sintef Byggforsk. Målet med prosjektet har vært å kartlegge beslutningsprosesser i borettslag og hva som må til for å få oppslutning om sårt tiltrengt oppgradering.

Myhrerenga borettslag
Før renovasjonsarbeidet startet var Myhrerenga borettslag i svært dårlig forfatning. Blokkene ble bygget på slutten av 1960-tallet, og hadde omfattende fasadeskader. I vinduskarmene var det råte, og det var fukt under balkongene. Dårlig isolasjon og kuldebroer i etasjeskillene førte til mye trekk og kalde gulv.

I tillegg til å utbedre disse manglene og øke energieffektiviseringen, ønsket beboerne å gjøre blokkene mer moderne. Borettslaget fikk derfor nye fasader og vinduer, større, innglassede balkonger og et lysere og mer markert trappehus.

Beboerne har blitt svært tilfreds med de moderne fasadene og balkongene, og gjennom den første vinteren har det kommet positive tilbakemeldinger om bedret inneklima og innetemperatur. Det totale energiforbruket er redusert med nesten 70 prosent, noe som bl.a. skyldes installering av et balansert ventilasjonssystem med høyeffektiv varmegjenvinning.

Les mer om Myhrerenga og last ned brosjyre her


Kattem borettslag
De 248 leilighetene i Kattem Borettslag i Trondheim skal oppgraderes. Bygningsmaterialene har blitt valgt med hensyn til minst mulig behov for vedlikehold, og for å holde tritt med stadig innskjerping av forskriftskrav har borettslaget valgt litt bedre løsninger enn hva dagens forskrifter krever.

Så langt i prosjektet har det bare kommet positive tilbakemeldinger fra beboerne. De er glade for å få varmere leiligheter, fornøyde med de utvidete balkongene og tilfreds med det estetiske resultatet av oppgraderingen.

Les mer om Kattem og last ned brosjyre her


Tinnbo Borettslag
Tinnbo Borettslag er det første blokkprosjektet i Kristiansand som oppgraderes til lavenergistandard. Borettslaget består av 114 leiligheter fordelt på 11 blokker.  Målet har vært å redusere oppvarmingsbehovet med nesten 80 prosent gjennom etterisolering, redusering av kuldebroer og balansert ventilasjon med varmegjenvinner.

Les mer om Tinnbo og last ned brosjyre her


Vågsbygd Borettslag
Vågsbygd Borettslag består av typiske 4-mannsboliger fra 1950-tallet. Disse trengte sårt rehabilitering, så i 2010 ble det vedtatt å oppgradere boligene til lavenergistandard. 

Oppvarmingsbehovet skal reduseres med nesten 80 prosent gjennom etterisolering og redusering av kuldebroer og trekk.

Prisen på oppgraderingen kommer på 9,5 millioner, som finansieres ved lån i Husbanken og støtte på 290 000 kr fra Enova gjennom rammetilskuddsavtalen. Når reduserte oppvarmingskostnader og skattefradrag medtas, beregnes bokostnadene etter rehabilitering å bli kr. 3 600,- pr. mnd.

Les mer om Vågsbygd og last ned brosjyre her


Les mer om NBBLs boligløft


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger