Vinn 100 000 kroner

Sparer du energi der du bor? Har borettslaget ditt gjennomført tiltak for energieffektivisering? Da kan dere vinne 100 000 kroner.
Bellona har flyttet inn i Norges mest energieffelktive kontorbygg og ønsker å hedre andre som har gjort energitiltak i sin bolig (foto: Bellona).

Andre- og tredjeplass får 25.000 kr hver.

450 000 medlemmer av 47 boligbyggelag har blitt invitert til å handle på lag med naturen gjennom miljøkredittkortet Pangea Ecocard. 1 prosent av alle kjøp går til Stiftelsen Pangeas Miljøfond, som kvalitetssikres av Bellona.

Pangeas brukere har samlet inn over 150.000,-, og fondet gir nå sin første utdeling til konkrete miljøprosjekter.

Fredric Hauge etterlyser forbildeprosjekter
Bellona er sekretariat for Pangeas Miljøfond og vil plukke ut vinnerne sammen med representanter fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Multiconsult.

– Vi trenger forbildeprosjekter som viser hvor enkelt det kan være å kutte i energibruken. Selv har vi nettopp flyttet inn i Norges mest energieffektive kontorbygg og nå ønsker vi sammen med Pangeas miljøfond å hedre noen som har gjort energitiltak i egen bolig, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Søk innen 22. mars
Søknadsfristen er 22. mars. For å være en aktuell kandidat må du ha ferdigstilt energieffektiviserende tiltak i en eksisterende bolig i 2009 eller 2010 (eneboliger, leiligheter eller boligselskaper). Juryen vil se etter tiltak som for eksempel etterisolering, utskifting av vinduer, installering av styringssystemer, omlegging til ikke-fossile energikilder samt gode og innovative løsninger.

Rundt 40 prosent av det totale energiforbruket i Norge går til bygg. Mer enn halvparten av dette brukes i boliger som har et stort forbedringspotensial når det gjelder energiforbruk. Energiforbruket for norske husholdninger i 2009 var 47 TWh, og en stor del av dette forsvinner i varmetap gjennom vinduer, vegger og tak. Mye energi brukes også selv om folk ikke er hjemme. Gjennom enkle energieffektiviserings- og moderniseringstiltak er det mulig å redusere energiforbruket i bygg betraktelig.

Energieffektivisering slår positivt ut på strømregningen, og med høye strømpriser kan kostnadene være inntjent på kort tid. En reduksjon i energiforbruk er også et positivt miljøbidrag fordi energien da kan brukes til andre formål, for eksempel elbiler, eller brukes andre steder der strøm ellers produseres av kull eller gass.

Vinneren offentliggjøres 6. april
Juryen består av seniorrådgiver i NBBL, Bente Johansen, rådgiver energi- og bygningsfysikk i Multiconsult, Niels Lassen og rådgiver energieffektivisering i Miljøstiftelsen Bellona, Guro Nereng. Vinneren vil bli offentliggjort 6. april 2011. Mer informasjon om konkurransen finner du hos pangea.no. Der ligger også søknadsskjemaet for konkurransen. http://www.pangea.no/soknad
 


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger