Seminar-suksess i Oslo

- I vinter har NBBL i samarbeid med Husbanken og Enova besøkt norske byer og informert om hvordan borettslag kan spare strøm og bedre bokvaliteten, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL. Nå har turen kommet til Oslo.
På seminarseriens nettside www.brrretslag.no kan borettslag vinne 50 000 kroner (foto: brrretslag.no).

Over 230 deltagere har meldt seg på seminaret, hvor de blant annet vil få informasjon tilskudds- og låneordninger fra Husbanken og Enova. 

– Potensialet for energieffektivisering og økt tilgjengelighet er stort, men det er viktig å nå ut med hvilke tilskudds- og låneordninger som finnes, sier NBBL-sjefen.

Klikk her for å følge seminarseriens Facebook-side
 
Gode forbilder
- Myhrerenga i Skedsmo er et godt eksempel på borettslag som virkelig har fått det til. Borettslaget sparer inn 70 prosent av energibruken når passivhusrehabiliteringen er ferdig utført, men vi trenger flere som følger Myhrerengas eksempel, sier Eek.

Borettslaget hadde statsråd Liv Signe Naversete på besøk tidligere i år, og begynner etterhvert å bli et mye omtalt forbildeprosjekt på energieffektivisering.

Et annet forbildeprosjekt Eek trekker fram, er Barkaleitet borettslag i Åsane utenfor Bergen. Jarl Høva, styreleder i borettslaget kommer på seminaret og skal presentere hvordan de finansierte et omfattende rehabiliteringsprosjekt ved å bygge på en ekstra etasje på sine 5 terrasseblokker.

Bruk tilskuddordninger fra Husbanken og Enova
Både Myhrerenga og Barkaleitet fikk tilskudd fra Enova og Husbanken. Turid Helle fra Enova, håper at borettslagene som deltar på seminaret benytter seg av tilskuddene som finnes.
 
-Det er romslig med penger til søknader fra borettslag og sameier, understreker Helle. Når man vet at fellesutgiftene kan reduseres og verdien på boligen kan økes ved for eksempel å rehabilitere ned mot passivhusstandard burde tilbudet som nå ligger klart være av stor interesse for borettslagene.
 
Heisen må på plass
Are Rødsjø, prosjektleder i Husbankens miljøgruppe, trekker blant annet fram installering av heis for å gjøre boligen tilgjengelig for flere. Husbanken kan dekke en del av kostandene til borettslaget.

Husbanken deler ut 5 millioner til borettslag som søker om tilskuddsmidler for å installere heis. Tilskuddet kan dekke inntil halvparten av prosjekteringskostnadene og inntil halvparten av investeringskostnadene. 

-Det sier seg selv at det ikke blir mange heiser av 5 millioner, derfor er det viktig at borettslagene viser interesse for etterinstallering av heis slik at myndighetene får enda en god grunn til å øke tilskuddet, sier Thor Eek i NBBL.

Vinn 50 000
Beboere i borettslag kan også delta i en konkurranse og vinne 50 000 kroner til sitt borettslag. Seminarseriens egen nettside brrretaslaget.no har mer om konkurransen, de ulike støtteordningen og informasjon om seminarserien.
 
Det er fortsatt mulig å melde seg på det siste seminaret i serien som holdes 21. mars i Stavanger.


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger