Borettslag vant 50 000 fra Enova

Utsikten borettslag vant konkurransen Tromsøs kaldeste borettslag, og med det 50 000 til energiutredning fra Enova.
Fra Utsikten borettslag i Tromsø (foto: Lagopus Stakkevollan AS).

Konkurransen er en del av informasjonskampanjen NBBL, Husbanken og Enova kjører sammen i landets 7 største byer, populært kalt "Brrrettslaget". Målet er at representanter i borettslag skal få informasjon om hvordan boligselskap og boligsameier kan få lavere strømutgifter, økt bokomfort, høyere boligverdi og mer trivsel i sitt boligselskap.

Bygget på 80-tallet
Borettslaget ble påbegynt i 1980 og er i dag Nord-Norges største med 324 enheter. Bygningskroppen er et godt eksempel på enheter som er bygd i den perioden og som i dag har behov for oppgradering gjennom rehabilitering.

- Utsikten er et velholdt borettslag. Til tross for dette er det bygningstekniske ting som gjør at de i dag sliter med lekkasje av bl.a. varme sier Svein Erik Rollstad som er teknisk-/ utbyggingssjef i Tromsø Boligbyggelag (TBBL).

God kvalitet og langsiktig tenking
Et sentralt element når en skal tenke rehabilitering er å tenke langsiktig.

- Siden rehab ofte betyr et tidsperspektiv på 20-30 år, er det viktig at man sørger for kvalitet i de valg man gjør. Dette betyr at de billigste produktene eller løsningene ofte over tid viser seg ikke å være de som gir best effekt. Enova og Husbanken har en rekke tilskudds- og støtteordninger som mange ikke kjenner til. Derfor er kampanjen Brrretslaget og seminaret som arrangeres, svært positivt, uttaler Rollstad.

Forbilder til inspirasjon
Myhrerenga borettslag på Skedsmo er en suksesshistorie, det samme er Barkaleitet i Åsane i Bergen. Begge er gode eksempler på hva som er mulig å få til.

- Vi forsøker å bruke bl.a. disse som eksempler for våre forvalta boligselskaper. Vi ser det til dels er vanskelig å nå fram med budskapet om mulighetene som ligger i å rehabilitere, men vi tror at den statlige fokusen på passivhusstandarden og de endringer og krav som kommer i Plan- og bygningsloven i årene fram mot 2020, gjør at det presser seg fram et fokus på dette.  Spesielt vil dette bli tydelig  siden alle nybygg vil ha det som krav. De som bor i eldre enheter vil merke avstanden på gammel og ny standard og hvordan dette bl.a. påvirker verdi, etterspørsel og salgspris for enhetene, sier utbyggingssjefen i Tromsø Boligbyggelag.

Lavblokker uten heis
I Tromsø er det tre bydeler som i all hovedsak er bygd i perioden fra slutten av 60-tallet fram til siste halvdel av 80-årene. Store deler av bebyggelsen er kandidater til rehabilitering. I tillegg består mye av bebyggelsen av lavblokker uten heis. Dette har gjort at TBBL har innledet dialog med Tromsø Kommune for å se på muligheten for et felles prosjekt i form av et områdeløft.

- Et bydels eller områdeløft vil gi muligheter for å sette fokus på ytre miljø, energieffektivisering og tilgjengelighet. Alle saker som vi hele tiden jobber med, men ser kan være vanskelig å få boligselskapene med på. Vi er enda i en tidlig fase, men er sikker på at dette den riktige veien å gå, uttaler administrerende direktør Svein Dalsbø i TBBL.
 


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger