Følg byggingen av passivhus

1. oktober startet byggingen av passivhusborettslaget Rudshagen på Mortensrud i Oslo.
Statsråden og de aller første kjøperne i Rudshagen borettslag, Jo Petter Kjeldset og Jeanette Garung. Mæland i bakgrunnen (foto: OBOS/nyebilder.no).

Ferdighusprodusenten Mesterhus bygger boligene for OBOS og på deres blogg kan du følge byggeprosessen.

Klimaløftet, som er regjeringens satsing  på klimainformasjon til befolkningen, har også vært på besøk.  Her kan du se Trine D. Pettersen, teknisk sjef i Mesterhus, forklare hvordan de bygger de 17 passivhusene på Rudshagen.

Kommunalministeren har et ønske om at alle bygg allerede innen 2015 skal bygges som passivhus og regjeringen kommer også til å skjerpe kravene i forhold til at bygg skal bruke fornybar energi.

Et passivhus har et vesentlig lavere energiforbruk enn et vanlig hus og Rudshagen er det første OBOS-borettslaget av sitt slag.

Hva er et passivhus?
Passivhus bruker ca 75% mindre energi enn vanlige boliger og energibehovet reduserers gjennom varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.

Det lave energiforbruket kombinert med strenge krav til utførelse gjør at passivhus oppfattes som miljøvennlige høykvalitetshus. Passivhus oppsto i Tyskeland og der har de blitt en merkevare og et kvalitetsstempel.

I Norge er det utarbeidet en egen standard for passivhus tilpasset norske forhold. I framtida vil passivhusstandard være et krav for alle nye boliger som bygges i Norge.

 


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger