EUs nye energipolitikk

EU-kommisjonen lanserte 10. november EUs nye strategi for energipolitikken fram til 2020. Strategien presenterer de energipolitiske prioriteringene for de neste ti år.

Energistrategien
Hensikten med  den nye energistrategien er blant annet å møte de fremtidige utfordringene ved energisparing, skape et energimarked med konkurransedyktige priser og sikker energiforsyning.  EU-kommisjonens "energiminister" Günther Oettinger, uttalte følgende i forbindelse med lanseringen av planen:

- Å bringe energisystemet inn i en ny, bærekraftig og sikker retning kommer til å ta tid, men vi må allerede nå ta beslutninger om ambisiøse mål. 
 
20 prosent-energimålene
De ambisiøse målene kommisjonæren har i tankene, er ikke minst knyttet til de såkalte 20 prosent-energimålene i "EUROPA 2020 - En strategi for intelligent, bærekraftig og inklusiv vekst". Dette er en strategi som EU-toppmøtet vedtok i juni i år. Energimålene er her knyttet til 20 prosent reduksjon i klimagasser, 20 prosent økning fornybar energi, og ikke minst: energiforbruket skal ned med 20 prosent.  Målene skal nås innen 2020.
 
Energieffektivisering
Kommisjonen har fem hovedprioriteringer, og energieffektivisering troner på toppen.To sektorer pekes ut som særlig viktige: bygninger og transport. 
 
Bygningssektoren.
I forhold til bygnings­sektoren framheves det at Kommisjonen vil komme med investerings­insitamenter og innovative finansielle instrumenter i midten av 2011 for å hjelpe huseiere og lokale enheter med finansiering av renoverings- og energibesparelses­foranstaltninger.

Kommisjonen påpeker at man på bakgrunn av skisserte prioriteringer og foreslåtte tiltak, vil framlegge konkrete lovinitiativer og -forslag i de kommende 18 måneder.

EU-toppmøte om energi. Meddelelsen fra kommisjonen fastsetter også dagsorden for stats- og regjeringsledernes drøftelser på det første EU-toppmøte om energi, som finner sted den 4. februar 2011.

Kommisjonens egen pressemelding
Ytterligere informasjon om energistrategien

Se saken omtalt på nettstedet europalov.no


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger