NBBL i møte med statssekretær Vikre

Onsdag 19. juni møtte NBBL statssekretær Thorleif Fluer Vikre. (Foto: NBBL)
Onsdag 19. juni møtte NBBL en lyttende og interessert statssekretær, Thorleif Fluer Vikre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Etter en presentasjon av NBBL, om våre 41 boligbyggelag med 1.050.000 medlemmer og forvaltere av 530.000 boliger i over 13.400 boligselskaper i hele landet, hadde vi mange konkrete saker vi ønsket å snakke med Vikre om. Det ble en god samtale hvor vi fikk frem mye konstruktiv NBBL politikk innenfor alle disse temaene:

  • Eier- og Forvalterforum
  • Teknologinøytrale boliglover – mulighet for å kommunisere med e-post osv.
  • Avhendingsloven – konkurranse om best digital løsning for en tryggere bolighandel
  • Boligbygging, reguleringer og overgangen mellom stat og kommune
  • Plan- og byggesaksprosesser
  • Bygg21
  • Samling av bolig- og bygningslovgivningen i KMD
  • Harmonisering av byggeregler i Norden
  • Oppgradering av eksisterende bygg
  • Installering av heis i eldre bebyggelse

Avslutningsvis ønsket statssekretær Vikre ytterligere faktakunnskap fra NBBL om etterinstallering av heis i eldre blokker, med utgangspunkt i at det avhjelper kommunenes behov for sykehjemsplasser. Det blir det et nytt oppfølgingsmøte om.

- Dette var et møte som ga oss mulighet til komme med innspill til mange saker som er viktige for NBBL, boligbyggelagene og deres medlemmer. Det var en nyttig dialog for oss, og jeg håper og tror også for departementet, sa Thor Eek, adm. dir. i NBBL i etterkant av møtet.


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger