Lovforslag vil gi flere konflikter ved boligsalg

- Vi er overbevist om at forslaget er velment, men det vil føre til langt flere konflikter, sier Henning Lauridsen i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Regjeringens forslag om å endre avhendingsloven skaper debatt. - Vi er sterkt kritiske til å erstatte «som den er»-salg med en bagatellgrense på 10 000 kroner, sier direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, Henning Lauridsen.

Et intervju med Henning Lauridsen om avhendingsloven ble også publisert i Nettavisen 26.02.19

I dag selges boliger «som de er», noe som betyr at kjøper overtar boligen med de feil og mangler de eventuelt måtte ha. Når det gjelder vesentlige feil og mangler, har selger ansvar opptil fem år etter salget.

Det nye forslaget innebærer at kjøper har ansvar for alt opp til 10 000 kroner, mens selger har ansvar for alt over denne summen.

Selgers risiko vil bli langt større

- Vi er overbevist om at forslaget er velment, men det vil føre til langt flere konflikter. Vi er sterkt kritisk til å erstatte «som den er»-salg med en bagatellgrense på 10 000 kroner, sier Henning Lauridsen i NBBL.

For NBBL er det hensynet til forbrukerne – altså medlemmene i boligbyggelagene – som er viktigst når det gjelder regelendringer, ikke de som har økonomisk interesse i handelen, som f.eks. forsikringsbransjen, takstmenn, eiendomsmeglere, etc.

Ifølge NBBLs beregninger vil den foreslåtte endringen for en bolig til fem millioner kroner gjøre selgers risiko 25 ganger større enn den er i dag, og 50 ganger større for en bolig til ti millioner kroner.

Kan føre til flere konflikter

- Tanken bak forslaget synes å være at en streng behandling av selger vil føre til at selger innhenter en god tilstandsvurdering, som i sin tur fører til at kjøper får alle opplysninger om eiendommen. Det er likevel ikke sannsynlig at det er dette som vil skje i praksis, sier Lauridsen.

Dersom grensen flyttes fra 5 prosent – slik den er i dag – til 10 000 kroner, vil det være langt flere tilfeller der kjøper kan gjøre mangelskrav gjeldende. Konsekvensen vil bli en økning i antall tvistesaker. Lauridsen sier at økningen potensielt kan bli dramatisk.

Balanse mellom partene

- Selv en erfaren takstmann vil ikke oppdage alle feil og mangler, påpeker Lauridsen. Enkelte feil vil være umulige å oppdage.

Både selgere og kjøpere er forbrukere og har like stort behov for beskyttelse. Derfor mener NBBL at loven må legge til rette for en rettferdig og balansert risikofordeling mellom disse.


Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger