Følg byggingen av passivhus

Følg byggingen av passivhus
1. oktober startet byggingen av passivhusborettslaget Rudshagen på Mortensrud i Oslo.

EUs nye energipolitikk

EUs nye energipolitikk
EU-kommisjonen lanserte 10. november EUs nye strategi for energipolitikken fram til 2020. Strategien presenterer de energipolitiske prioriteringene for de neste ti år.

EU-midler til energieffektivisering

Gjennom EU er det flere kilder til finansiell bistand til bedring av energisystemene i bygg, dvs. i retning mindre energibruk og mer miljøvennlige energikilder. Nedenfor har jeg forsøkt å fange opp de viktigste institusjonene og kanalene som eksisterer på området.

Eksperter på miljø-idèdugnad

Hvordan sette klima- og miljøutfordringer på dagsorden i Norske Boligbyggelag?

Spar penger og motvirk klimaendring

Spar penger og motvirk klimaendring
Selv om vi nordmenn er vant til nær sagt å vasse både i vann og strøm så er ikke dette selvsagte og utømmelige ressurser.

Brosjyre fra Power House Europe

Brosjyre fra Power House Europe
Den europeiske boligorganisasjonen CECODHAS Housing Europe har nylig gitt ut en ny brosjyre i forbindelse med samarbeidsprosjektet POWER HOUSE EUROPE. Brosjyren gir en oversikt over 11 ulike organisasjoners plattformer for energieffektivisering, samt et innblikk i ulike konkrete prosjekter.

Forviklinger om energimerking av boliger

Forviklinger om energimerking av boliger
Den nye energimerkeordningen for boliger skulle gjelde fra 1.januar.2010. Nå er hele ordningen med obligatorisk energimerking utsatt til 1. juli.2010. etter at statsråd Terje Riis-Johansen grep inn.

Side4 av 4Først   Forrige   1  2  3  [4]  Neste   Sist   

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger