Artikler som inneholder ' Boligøkonomi'

Skattefradrag for ENØK-investeringer

Skattefradrag for ENØK-investeringer
Regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker å innføre skattefradrag på ENØK-investeringer i hjemmet. Derfor må regjeringens budsjett-tillegg inneholde en modell for hvordan dette skal gjennomføres, mener Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Prisoppgangen fortsetter i mai

Prisoppgangen fortsetter i mai
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,4 prosent i mai. GARANTI Eiendomsmegling er eid av 35 boligbyggelag som forvalter 100 000 boliger.

Prisoppgang i februar

Prisoppgang i februar
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,4 prosent i februar. Prisene på borettslagsleiligheter er 1,4 prosent høyere i februar 2013 sammenlignet med januar 2013.

Prisoppgang i januar

Prisoppgang i januar
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,9 prosent i januar. GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter omlag 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene.

Prisoppgang i desember

Prisoppgang i desember
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 2,7 prosent i desember. Prisene på borettslagsleiligheter er 2,7 prosent høyere i desember 2012 sammenlignet med november 2012. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2012 på 27 230 kroner, mens det tilsvarende tallet i november var på 26 505 kroner.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger