Artikler som inneholder 'Tilgjengelighet'

Sats på boligene!

Sats på boligene!
Det er NBBLs innspill til regjeringens arbeid med boligmeldingen og omsorgsmeldingen. En godt tilrettelagt og trygg bolig nær service og kommunikasjon er en viktig forutsetning for at eldre kan bli boende i eget hjem når helsa svikter. - Dessverre er svært mange boliger altfor dårlig egnet for denne gruppen som framover blir veldig mye større, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering!
I samarbeid med SINTEF Byggforsk, BOB og Sørlandet Boligbyggelag har NBBL utarbeidet brosjyren ”Få oppslutning om oppgradering!”

Seminar-suksess i Oslo

Seminar-suksess i Oslo
- I vinter har NBBL i samarbeid med Husbanken og Enova besøkt norske byer og informert om hvordan borettslag kan spare strøm og bedre bokvaliteten, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL. Nå har turen kommet til Oslo.

Bolig og byutvikling i mer enn Groruddalen.

Bolig og byutvikling i mer enn Groruddalen.
For å gjøre det mulig å oppgradere boliger og boområder også utenfor Groruddalen, foreslår NBBL i sitt innspill til Statsbudsjettet å øke stimuleringsmidlene til bolig-, by,- og områdeutvikling med 50 millioner.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger