Artikler som inneholder 'Lavinnskuddsbolig'

Ved kjøp av lavinnskuddsbolig

Vurderer du kjøp av såkalt lavinnskuddsbolig? Her drøfter vi konsekvenser ved prisnedgang for andelseierne, samt konsekvensene for borettslaget når regningene begynner å hope seg opp.

Vil forby lavinnskuddsboliger

Vil forby lavinnskuddsboliger
Regjeringen ved statsråd Magnhild Meltveit Kleppa foreslår å lovfeste en maksimalgrense på fellesgjelden på 75 prosent ved stifting av borettslag.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger