Artikler som inneholder 'Boligpolitikk'

Skattefradrag for ENØK-investeringer

Skattefradrag for ENØK-investeringer
Regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker å innføre skattefradrag på ENØK-investeringer i hjemmet. Derfor må regjeringens budsjett-tillegg inneholde en modell for hvordan dette skal gjennomføres, mener Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Bolig og byutvikling i mer enn Groruddalen.

Bolig og byutvikling i mer enn Groruddalen.
For å gjøre det mulig å oppgradere boliger og boområder også utenfor Groruddalen, foreslår NBBL i sitt innspill til Statsbudsjettet å øke stimuleringsmidlene til bolig-, by,- og områdeutvikling med 50 millioner.

Vil forby lavinnskuddsboliger

Vil forby lavinnskuddsboliger
Regjeringen ved statsråd Magnhild Meltveit Kleppa foreslår å lovfeste en maksimalgrense på fellesgjelden på 75 prosent ved stifting av borettslag.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger