Artikler som inneholder 'Boligmarkedet'

Boligprisene i februar

Boligprisene i februar
Ifølge meglerbransjens boligprisstatistikk som viser omsatte boliger på FINN steg prisene 0,9 prosent i februar. GARANTI og OBOS hadde et prisfall på 1,3 og 1,1 prosent.

Boligprisene fortsetter å synke

Boligprisene fortsetter å synke
For tredje måned på rad faller boligprisene. Boligprisene falt med nye 1,3 prosent fra oktober til november, viser tall fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

NBBLs kvartalsstatistikk: Klar utflating i boligprisene

NBBLs kvartalsstatistikk: Klar utflating i boligprisene
For andre kvartal på rad viser NBBLs boligprisstatistikk for borettslagsboliger at prisene har flatet ut. På årsbasis ligger det imidlertid an til en prisøkning på drøye 5 %. Både eiendomsmeglerne og OBOS har nå presentert tall for september som viser en klar prisnedgang.

Kan gå mot fusjon mellom Stavanger Boligbyggelag og Sandnes Boligbyggelag

Kan gå mot fusjon mellom Stavanger Boligbyggelag og Sandnes Boligbyggelag
Kan gå mot fusjon mellom Stavanger Boligbyggelag og Sandnes Boligbyggelag
Boligbyggelagene er enige om å innlede fusjonsforhandlinger. Et fusjonert selskap vil ha ca 90 ansatte og en medlemsmasse på rundt 50 000 medlemmer.

Prisoppgangen fortsetter i mai

Prisoppgangen fortsetter i mai
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,4 prosent i mai. GARANTI Eiendomsmegling er eid av 35 boligbyggelag som forvalter 100 000 boliger.

Prisoppgang i februar

Prisoppgang i februar
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,4 prosent i februar. Prisene på borettslagsleiligheter er 1,4 prosent høyere i februar 2013 sammenlignet med januar 2013.

Rekordvekst i boligbyggelagene

Boligbyggelagene i Norge fikk 32 000 nye medlemmer i fjor. Totalt har medlemsmassen økt til 875 000. Det er andre år på rad at nettoøkningen har vært på over 30 000 medlemmer. Det representerer en årlig medlemsvekst på nærmere 4 prosent, noe som er rekordhøyt i Norske Boligbyggelag.

Prisoppgang i januar

Prisoppgang i januar
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,9 prosent i januar. GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter omlag 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene.

Prisoppgang i desember

Prisoppgang i desember
Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 2,7 prosent i desember. Prisene på borettslagsleiligheter er 2,7 prosent høyere i desember 2012 sammenlignet med november 2012. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2012 på 27 230 kroner, mens det tilsvarende tallet i november var på 26 505 kroner.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger