Artikler som inneholder 'Borettslag'

Kjøperens finansiering av boligen (andelen)

Kjøperen må alltid vurdere om vedkommende er i stand til å betale renter og avdrag på lånet sitt, i tillegg til de månedlige felleskostnadene til borettslaget.

Fastsettelse av størrelse på andel, innskudd og fellesgjeld

Det skal ligge en bygge- og finansieringsplan ved borettslagets stiftelsesdokument. Når det er en utbygger som står for byggingen og salget vil planen normalt være en plan for erverv og finansiering av borettslagets kjøp av boligmassen fra utbygger.

Borettslagets drifts- og finanskostnader

Felleskostnadene i borettslaget består av borettslagets drifts- og finanskostnader og omfatter alle kostnader borettslaget har. Eksempler på dette kan være: forsikring, kommunale avgifter, vedlikehold, fellesstrøm, vaktmestertjenester og renter og avdrag på lån.

Informasjon til kjøperne om økonomiske forhold

Den som skal kjøpe en borettslagsbolig må få nødvendig informasjon om alle de økonomiske forpliktelsene et slikt kjøp innebærer. At dette er viktig går fram i ulike lover der det er gitt regler om informasjon om disse forhold.

Borettslagets finansiering

Nedenfor følger en gjennomgang av reglene som gjelder for finansiering av borettslag når det er en yrkesutøver som står for stifting og oppføring av borettslaget. Stifteren vil stå som eier alle andelene i borettslaget og som selger av andelene til første kjøper.

Gjennomslag for endring i skatteloven

Gjennomslag for endring i skatteloven
- Nå får beboere i borettslag skattefradrag på lik linje med selveiere når de kjøper en nybygd bolig, sier Thor Eek, avdelingsdirektør i NBBL.

Bolig og byutvikling i mer enn Groruddalen.

Bolig og byutvikling i mer enn Groruddalen.
For å gjøre det mulig å oppgradere boliger og boområder også utenfor Groruddalen, foreslår NBBL i sitt innspill til Statsbudsjettet å øke stimuleringsmidlene til bolig-, by,- og områdeutvikling med 50 millioner.

Hvilket ansvar har styret når borettslaget oppgraderes?

Ofte er det et ønske om å forbedre borettslaget og bygningene. Beboerne har kanskje et ønske om bygging av balkonger, terasse eller garasje. Styret er ansvarlig for at forbedringene finansieres og at dette skjer på riktig og forsvarlig vis.

Ny i borettslagstyret? Lær om ditt nye ansvarsområde

I juli kommer nbbl.no til å kjøre en serie med informasjon som er nyttig for deg som er ny i et borettslagstyre. Først ute er advokat Henning Lauridsen i NBBL som snakker styrets drift og vedlikeholdsansvar.

Side6 av 7Først   Forrige   1  2  3  4  5  [6]  7  Neste   Sist   

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger