Borettslagsboliger steg 1,7 prosent

Boligprisene på borettslagsboliger steg 1,7 prosent i første kvartal (foto: Nadia Frantsen).
Borettslagsboliger steg 1,7 prosent i 1. kvartal 2018 viser NBBLs prisstatistikk. 

Fallende boligpriser i 2. halvår i fjor fører likevel til at prisene på borettslagsboliger har falt 1,7 prosent de siste 12 månedene. 

-    Historisk har første kvartal vært preget av sterk prisvekst. Oppgangen på 1,7 prosent i løpet av 1. kvartal må derfor anses som moderat, sier adm. dir. Thor Eek.

6-7 prosents vekst på Østlandet

De regionale tallene for første kvartal viser i hovedsak samme utvikling som den vektede gjennomsnittsprisen. Eneste område som peker seg ut denne gang er Østlandet utenfor Oslo og Akershus. Her er boligprisveksten på 6-7 prosent. 

Boligprisfallet er over

Mange boligprisprognoser legger til grunn at boligprisveksten skal «normaliseres» eller «flate ut». Historien viser imidlertid at det sjelden er tilfellet.  

-    Det har vært en betydelig bedring i markedet siden i fjor høst. Det skyldes blant annet god utvikling i norsk økonomi med fallende arbeidsledighet og økt optimisme i husholdningene. Derfor tror vi nå at boligprisfallet er over, og at vi kan forvente fortsatt stigende boligpriser også i 2. kvartal, avslutter Eek.

Her finner du hele statistikken


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger