Boligsameier for boligeiere eller finansielle investorer?

Behandlingen av eierseksjonsloven på Stortinget førte til at Stortinget ba regjeringen om å komme tilbake med regler om hyblifisering og kortidsutleie.

I tillegg ble Regjeringen bedt om å stramme inn regelen om at man ikke kan kjøpe mer enn to seksjoner i et sameie. Hensikten var å gjøre det mulig for sameiene å hindre at sameiet ble omdannet til hybelhus eller hotellignende komplekser. 

Det er derfor positivt at Kommunal og moderniseringsdepartementet inviterte NBBL og andre til innspillsmøte om dette tema i dag. Det vil danne grunnlaget for at reglene om hyblifisering kan bli bedre.

Hvorfor er det viktig med nye regler om hyblifisering?  

Hyblifisering betyr at en bolig bygges om. Soverom deles ofte i to slik at det blir to hybler, og stuer, spisestuer og lignende deles og gjøres om til flere hybler. Når hyblifiseringen er gjennomført vil det normalt ikke være noen andre fellesrom i boligen enn kjøkken og bad. I noen tilfeller blir det 10-12 hybler i en leilighet. 

-    Den som eier en bolig i et sameie skal ha adgang til å leie den ut. Når det gjelder visse intense former for utleie som påvirker kostnader og bomiljøet, bør sameiet imidlertid få et ord med i laget, sier Henning Lauridsen, avd. dir. i NBBL.

Hyblifiseringens negative sider 

Noen av de som var til stede under høringen om eierseksjonsloven på Stortinget i 2017 var et sameie på Skillebekk i Oslo. Der er to leiligheter kjøpt opp og ble bygd om til 20 utleiehybler. De opplevde flere negative sider ved hyblifiseringen. 

-    Hyblifisering påvirker bomiljøet, reduserer boligstandarden og påfører sameiet kostnader det er vanskelig å få dekket inn. I tillegg kan de øvrige boligene i sameiet bli mindre verdt som følge av at det ikke er attraktivt å bo i et sameie med hyblifiserte boliger, mener Lauridsen.

NBBL ble hørt av Stortinget 

Under behandlingen av eierseksjonsloven på Stortinget våren 2017 jobbet NBBL aktivt for at eierseksjonsloven skulle få en bestemmelse som ga sameiet mulighet til å påvirke om hyblifisering skulle tillates. I tillegg jobbet vi for at sameiet skulle få dekket inn sine merkostnader som følge av hyblifisering dersom hyblifisering skjedde. NBBL ble hørt i den forstand at Stortinget ba regjeringen om å lage regler på området.

Boligsameier skal være gode å bo i 

-    I forbindelse med møtet i dag, og lovarbeidet som pågår nå, vil NBBL bidra med konstruktive innspill med sikte på at boligsameier skal være gode å bo. Det forutsetter at sameiet får en mulighet til å begrense hyblifisering der dette påvirker de øvrige sameierne og sameiet på negativt vis, avslutter Henning Lauridsen, NBBL.
 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger