Ingen heisløft i revidert budsjett

Adm. direktør i NBBL Thor Eek er bekymret for reduksjonen i tilskuddsmidlene til heis (foto: nyebilder).
Midler til å gjøre gamle blokker tilgjengelig som framtidens boliger, har regjeringen ikke villet prioritere i revidert budsjett som ble lagt fram 11. mai. NBBL er skuffet.

Tilskuddsrammen til etterinstallasjon av heis i eldre blokker ble redusert fra 90 mill. kroner til 68,5 mill. kroner i Statsbudsjett for 2017. Dette til tross for at Husbanken har fått inn søknader for ca. 215 mill. kroner, eller over tre ganger så mye som rammen. NBBL foreslo derfor å øke årets ramme til heis med 100 mill. kroner i revidert budsjett 2017.

Dessverre har ikke regjeringen imøtekommet dette behovet.

-    Vi er bekymret for reduksjonen i tilskuddsmidler til heis. Det er et stort behov for heis i den eldre bebyggelse, sier adm. dir. i NBBL, Thor Eek

Mange borettslag rundt om i landet ønsker å gå i gang med krevende og kostbare oppgraderinger for å modernisere eldre lavblokker til gode boliger for framtida. Men det er ikke tilstrekkelig midler tilgjengelig.

-    En satsing på heis i blokker ville spart kommuneøkonomien for betydelige institusjonsutgifter ved at boligene ble tilgjengelige for eldre som bor der. Dessuten er det samfunnsøkonomisk lønnsomt, jf. evalueringsrapport fra Oxford Research. Det er derfor sterkt beklagelig at en slik satsing blir redusert, avslutter Eek.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger