Ta vår generalforsamlingsquiz

Våren er høysesong for generalforsamlinger i borettslag. Les mer om hva det innebærer, ta quizen vår og få muligheten til å vinne Borettslagsboka.
Nå er det høysesong for generalforsamlinger i landets borettslag. Men hva er en generalforsamling, hvordan gjennomføres den og hvorfor er den så viktig? Advokatfullmektig i NBBL, Line C. B. Bjerkek, gir deg en kort innføring. Så kan du teste kunnskapen din med NBBLs generalforsamlingsquiz! Svarer du før 15. mai kan du bli en heldig vinner av oppslagsverket: Borettslagsboka.

Enten du bor i borettslag, sitter i styret, eller er på boligjakt, er kunnskap om generalforsamlinger i borettslag viktig å ha. Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet og kan ta avgjørelser som den enkelte andelseier må rette seg etter. Derfor er det så viktig at styret informerer tydelig slik at det er godt kjent hvor den er, når den er og hva som er fristen for å melde inn saker.

Det er styret i borettslaget som kaller inn til generalforsamlingen. Styret setter fristen for å melde inn saker, og alle saker som kommer inn innenfor fristen må tas med i innkallingen.

Før generalforsamlingen holdes:

  • Innkallingen skal sendes ut minst åtte, men ikke mer enn 20 dager før generalforsamlingen skal være.
  • Alle andelseiere med kjent adresse skal kalles inn.
  • Alle generalforsamlinger i borettslag må gjennomføres innen utgangen av juni.

På generalforsamlingen

Det er vanlig at styrelederen er møteleder på generalforsamlingen. Med seg har vedkommende gjerne en forvaltningskonsulent fra boligbyggelaget. Obligatoriske saker som behandles er:

  • årsberetning fra styret
  • årsregnskap
  • valg av styremedlemmer

I tillegg kommer saker fra styret og saker som er innsendt fra andelseierne. Det er ingen begrensning på hvem som kan sitte i et borettslagsstyre. Alle som er myndige kan velges, og det er ikke noe krav om at du må være andelseier.

Stemmerett og ulike flertall

Generalforsamlingen kan treffe vedtak, instruere styret, eller omgjøre tidligere vedtak på generalforsamlingen eller i styret.

Det er to former for flertall, simpelt flertall og kvalifisert flertall.

Hovedregelen er at saker avgjøres med simpelt flertall. Det betyr at alternativet med flest stemmer vinner. Vedtak som innebærer endringer utover det som er vanlig forvaltning og vedlikehold i borettslaget, krever kvalifisert flertall. Det betyr et flertall på to tredeler av avgitte stemmer. Bygging av balkonger eller tilbygg, og innstallering av heis, er normalt eksempler på dette. Det samme gjelder for vedtektsendringer.

Ved stemmelikhet er det tilfeldighetene som rår. Ifølge borettslagsloven skal avgjørelsen da skje ved loddtrekning.

Alle andelseiere har èn stemme på generalforsamlingen, uansett hvor mange andeler du eier.

 

Klar for quiz? Ja, jeg vil gjerne ta generalforsamlingsquizen 

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger