Seminar over hele landet om oppgradering i borettslag og sameier

Stjernehuset borettslag i Kristiansand har blitt et miljøforbilde for hele Norden. Blokka med 60 leiligheter over ti etasjer har gått fra å være iskald til å bli et lavenergihus med svært god varme. Sørlandet boligbyggelag står bak oppgraderingen (foto: Kjell Inge Søreide).
Sitter du i borettslagsstyret kan det være lurt å få med seg dette seminaret. Her får du gode tips til hvordan dere kan gå fram for å få oppslutning om oppgradering. Du vil også få presentert eksempler fra prosjekter med gode resultat.

Sammen med SINTEF Byggforsk, Enova og Husbanken arrangerer NBBL seminarer i seks byer. Først ute er Kristiansand 1. mars.

Oppgradering kan øke verdien på boligene og spare utgifter til oppvarming og vedlikehold. Økt tilgjengelighet, trivsel og trygghet kan også være effekter av gode oppgraderingsprosjekter.  

Bakgrunnen for disse seminarrekkene er en veileder laget av NBBL og SINTEF Byggforsk som har blitt testet og oppdatert. Den skal bidra til at styrer i borettslag og sameier får med seg eiere på energioppgraderinger.

Seminarene retter seg mot nøkkelpersoner i boligselskap og boligbyggelag, men er også åpne for andre interesserte i bransjen. Seminarene finner sted i seks ulike byer i løpet av mars.

Deltagelsen er gratis. 

Dato og sted for seminarene:

01.03.2016 - Kristiansand, Scandic Kristiansand Bystranda

Program

02.03.2016 Stavanger, Scandic Stavanger Park

Program

Påmelding

03.03.2016 - Bergen, Clarion Hotel Admiral

Program

Påmelding

15.03.2016 - Oslo, Anker Hotel

Program

Påmelding

16.03.2016 - Trondheim, Thon Hotel Prinsen

Program

Påmelding

17.03.2016 - Tromsø, Clarion Hotel The Edge

Program

Påmelding


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger