Prisoppgang i februar

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,4 prosent i februar. Prisene på borettslagsleiligheter er 1,4 prosent høyere i februar 2013 sammenlignet med januar 2013.
Adm. dir. Stein Drogseth i GARANTI melder om prisoppgang (foto: garanti.no).

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter omlag 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i februar 2013 på 27 864 kroner, mens det tilsvarende tallet i januar var på 27 472 kroner.
I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 8,5 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 25 680 kroner.

- Prisene har steget fra januar til februar de siste ti årene, så prisveksten denne måneden er ikke overraskende. Omsetningshastigheten på borettslagsleiligheter er også høy for tiden. Boligene ble denne måneden solgt betydelig raskere enn i januar, og også raskere enn på samme tid i fjor, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud per bolig
Sammenlignet med forrige måned steg antall bud denne måneden. I februar 2013 er det i snitt 4,6 bud per borettslagsbolig. Dette er en oppgang på 0,1 bud fra januar 2013, og en oppgang på 0,2 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 2,0 i februar 2013. Dette er en nedgang på 0,2 budgivere fra forrige måned, og en oppgang på 0,1 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

GARANTIs prisstatistikk er utarbeidet i samarbeid med Opinion Perduco AS.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger