Enklere hverdag med heis

Et samstemt borettslag, effektiv planlegging og godt samarbeid med Stavanger Boligbyggelag har resultert i etterinstallering av fem heiser i Sundekrossen borettslag. Heisene ble tatt i bruk i november 2012.
De fem heisene er plassert i eksterne sjakter utenfor svalgangene. Denne løsningen gjør at inngrepet i den eksisterende bygningskroppen blir minimal. Foto: Stavanger Boligbyggelag

Sundekrossen burettslag ble etablert på begynnelsen av 80-tallet, og består av i alt 238 boliger fordelt på 174 leiligheter i blokk, og 64 leiligheter i rekkehus.

Borettslaget ønsket å installere heiser i de fire lågblokkene, og kontaktet Stavanger Boligbyggelag i høsten 2011. I mai 2012, drøyt et halvår senere starta grunnarbeidet.

Heistilskudd avgjorde
De fem heisene er plassert i eksterne sjakter utenfor svalgangene. Denne løsningen gjør at inngrepet i den eksisterende bygningskroppen blir minimalt.

Prosjektleder i Stavanger Boligbyggelag, Ane Kristine Gangstad, sier heistilskuddet var avgjørende for etterinnstalleringen - Dersom borettslaget ikke hadde fått heistilskudd, ville ikke heisene blitt realisert. Husbankens ordning med tilskudd, og mulighet for å låne resterende beløp er glimrende for borettslag.

Les mer om Husbankens heistilskudd her

Letter hverdagen for alle
Nå kan beboerne i de fire lavblokkene glede seg til en enklere hverdag, når de har storhandla matvarer eller har kjøpt seg ny vaskemaskin, brukket en fot eller vil ut med barnevogna.

Stavanger Boligbyggelag mener leilighetene i de øverste etasjene vil få ei verdiøking opp mot et par hundretusen kroner som følge av bedre tilgjengelighet, som fører til flere potensielle kjøpere.

Stavanger boligbyggelag som prosjektleder
Stavanger Boligbyggelag ved prosjektleder Ane Kristine Gangstad har hatt byggherreansvaret på vegne av styret i burettslaget gjennom hele prosessen. Som prosjektleiar har Gangstad blant annet samlet inn priser fra heisleverandører og leverandører av betongelement til sjaktene. I tillegg har rådgivere fra boligbyggelaget vært med på møter i borettslaget og informert om økonomien i prosjektet.

Stavanger Boligbyggelags nettsider

Sundekrossen borettslags nettsider

Denne saken er hentet fra Husbanken.no
 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger