1. desember er røykvarslerens dag

- Uansett hvem som har ansvaret for å bytte batterier i røykvarslere bør styrene i borettslag og sameier kjøpe inn og dele ut batterier til alle eierne, sier advokat Finn Stormfelt i NBBL. 1. desember er den årlige batteribyttedagen for røykvarslere og en glimrende anledning til å fokusere på brannsikkerhet i borettslaget.
Skift batteri i røykvarlseren din! 1. desember er røykvarslerens dag (foto: MD111).

Stormfelt mener også at styret bør være behjelpelige dersom noen har problemer med å skifte ut batteriene selv.

-Selv om batteribytte og vedlikehold av brannvarsleren er andelseierens ansvar, er utdeling av gratis batterier et billig brannfarebyggende tiltak. Det er borettslaget som er ansvarlig for service og utskifting av brannvarslere og slokkeutstyr. For å kunne utføre service og utskifting må styret få beskjed om feil og mangler så fort som mulig. Blir beboerne oppfordret til å bytte batteri og samtidig teste brannvarsleren sin er det en glimrende anledning til å oppdage defekt utstyr, sier Stormfelt.

Her kan du lese mer om hvem som har ansvar for vedlikehold og utskifting av røykvarslere og brannslokkingsutstyr i borettslag og sameier
 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger