Stavanger boligbyggelag best i brannvern

På Stavanger boligbyggelags tak fra venstre: Steinar Håkestad - salgssjef If, adm.direktør i SBBL, Paul Boxill, HMS-ansvarlig i SBBL, Laurie Gusevik og Liv Huse Olsen, informasjonskonsulent i brannvesenet Sør-Rogaland.

Over 61.000 rogalendinger deltok i Nasjonal brannøvelse som samlet 575.000 deltakere tidligere i høst. Stavanger boligbyggelag vant.

HMS-ansvarlig i Stavanger Boligbyggelag, Laurie Gusevik, er selvsagt svært fornøyd.

- Vi er veldig glad for at vi vant. Vi tar brannsikkerthet på alvor og da er det ekstra kjekt å få anerkjennelse. Dette er både i forhold til våre ansatte og våre verdier, men også i forhold til HMS i våre boligselskap.

Stavanger Boligbyggelag deltok i høst på Nasjonal brannøvelse med sine 65 ansatte.

- Vi vil gratulere Stavanger Boligbyggelag som nasjonal vinner, og ønske lykke til med det brannforebyggende arbeidet. Det er viktig at brann og brannforebyggende arbeid står høyt på agendaen i boligselskaper (borettslag, sameier). Undersøkelser viser at mange er redd for brannfarlige naboer. I boligselskaper er det viktig å klarlegge hva som er den enkelte beboers ansvar og hva som er styrenes ansvar. Det er faktisk ikke alle som er klar over at et boligselskap er underlagt samme HMS-lovgivning som et foretak. Det innebærer at styrene i boligselskapene er pålagt å gjennomføre risikoanalyser og skadeforebyggende tiltak, blant annet sørge for ryddige rømningsveier, sier Steinar Håkestad, som har ansvar for næringsavtaler i If.

Stavanger Boligbyggelag er trukket ut som vinner av sikkerhetsutstyr for 15.000 kroner for sin deltakelse under den nasjonale massemønstringen. Brannvernuka  arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og If Skadeforsikring.  I denne uka i september står brannvern på dagsorden i hele Norge, og åpen dag på brannstasjoner og Nasjonal brannøvelse er hovedaktivitetene.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger