La deg inspirere av Lønnealléen borettslag!

Etter at Lønnealléen borettslag på Tveita i Oslo kastet ut oljefyren til fordel for pelletsfyring, har borettslaget fått tilsagn om investeringsstøtte på nesten én million kroner fra Oslos Klima- og energifond. Nå har Miljøverndepartementets Klimaløftet laget inspirasjonsfilm om borettslaget.
Miljøverndepartementet har laget en filmsnutt fra Lønnealléen borettslag (foto: Lønnealleén borettslags Facebookside).

De tre blokkene med til sammen 204 leiligheter i Lønnealléen borettslag bruker nå nesten utelukkende trepellets som oppvarming, noe som sparer klimaet for 450 tonn CO2 i året. Kun i de verste kuldeperiodene benyttes strøm i tillegg, og oljefyring er det helt slutt på.

Se Klimaløftets film fra Lønnealléen borettslag her

Ifølge OBOS Prosjekt vil investeringen i pelletsfyr og innførte individuelle energimålere være nedbetalt i løpet av ca. fem år. Årlig utgjør enøktiltak og overgangen til pellets en besparelse på nesten 500.000 kroner for borettslaget, noe som betyr lavere husleie for beboerne.

I 2009 vant Lønnealléen NBBLs miljøpris på 25 000 kr. – Miljøprisen på 25.000 kroner har vi brukt til å installere flere grillplasser på uteområdet, forteller styreleder Sven-Robby Syversen Dierkes.

På den nye nettsiden www.oljefri.no kan du finne kvalitetssikrede leverandører som hjelper deg å skifte ut oljekjelen med pellets, varmepumpe eller annen fornybar energi i ditt borettslag.

- Her kan du be om prisanbud. Men husk at du må søke om støtte fra Enøketaten og få tilsagn før du bestiller oppdraget, sier Jenny Kosberg Skagestad i Enøketaten.

Les mer om Lønnealléen borettslag på Enøk-etatens hjemmesider.
 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger