Lov om burettslag

Etter ønske fra borettslagene har NBBL trykket et eget spesialhefte som gjelder Lov om burettslag.
Lov om burettslag i egen utgave kan kjøpes i vår nettbutikk.

Lovheftet får du kjøpt i vår nettbutikk til kr. 55 pr. stk.

- Min erfaring er at dette er et veldig etterspurt produkt fra borettslagene, sier Henning Lauridsen, advokat i NBBL. Han har holdt en mengde foredrag om lovgivningen for borettslag og boligbyggelag.

Det er også mulig å kjøpe et hefte med både Lov og burettslag og bustadbyggjelag. Heftet er til salgs i vår nettbutikk til kr. 80 pr. stk. 

Andre produkter som er relevante for styrer i borettslag er:

Bo i borettslag (kr. 45,-)
Et hefte som beskriver hva det innebærer å være andelseier i et borettslag. Heftet kan deles ut til alle nyinnflyttede i borettslaget. Viktige tema som tas opp er:

  •  Hvem bestemmer?
  • Andelseiers rettigheter
  • Vedlikehold og brannsikring

Lov og rett i borettslag (350,-)
Kan borettslaget kreve betaling for manglende deltakelse på dugnad? Kan røyking forbys? Har andelseier lov til å ta med seg advokat på generalforsamlingen? Denne boka gir deg en praktisk innføring i de viktigste sidene av borettslagsloven styrer møter i hverdagen

Etterinnstallering av heis i borettslag (gratis)
Mangler borettslaget heis? I dette heftet er det eksempler på ulike typer heiser som kan etterinstalleres, og du får nyttige råd som kan veilede deg gjennom hele prosessen. Bestill eller last ned. 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger