Hvilket ansvar har styret når borettslaget oppgraderes?

fkYejCVE7mo
Ofte er det et ønske om å forbedre borettslaget og bygningene. Beboerne har kanskje et ønske om bygging av balkonger, terasse eller garasje. Styret er ansvarlig for at forbedringene finansieres og at dette skjer på riktig og forsvarlig vis.
I all hovedsak kan slik prosesser deles inn i 3 faser:
 
1. Planleggingsfase
2. Beslutningsfase
3. Gjennomføringsfase
 
Henning Lauridsen, advokat i NBBL gir deg svaret på hva som er styrets ansvar i de ulike fasene

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger