Miljøprisen fikk to vinnere

I år ble Miljøprisen delt mellom Lønnealleén borettslag tilknyttet OBOS og Horten Boligbyggelag. 
Lønnealleén borettslag (bildet) vant Miljøprisen sammen med Horten Boligbyggelag.
Prisen ble delt ut på NBBLs Landsmøte og juryen har bestått av Tone Granaas, Grønn Hverdag, Karl-Erik Tande Bjerkaas NBBL, Roar Viken USBL (som fratrådte under sluttbehandlingen av kandidatene).
 
Det er to svært verdige vinnere som får prisen. Lønnealleén borettslag har gjort tiltak for å redusere energibruken og samtidig gått over til en klimanøytral oppvarmingskilde. Det er montert individuelle varmemålere på alle radiatorer i borettslaget, og samtidig trukket ut forbruk til oppvarming som en egen del av felleskostnadene til andelseierne.

Bevisstgjøre beboere på energibruk
Målet med prosjektet har vært å gjøre beboerne mer bevisst på sitt eget forbruk av energi til oppvarming. I den første fyringssesongen er energibruken til oppvarming redusert med 12 % i forhold til året før. Samtidig står borettslaget nå midt oppe i arbeidet med å bytte ut el- og oljekjeler med pelletsfyrte kjeler. Begge prosjektene er finansiert gjennom borettslagets disponible midler.
 
Horten Boligbyggelag, som er den andre vinneren, ferdigstilte i juli 2008 Sembskogen borettslag med spesielle miljø- og klimakvaliteter. Når det gjelder lokale miljøkvaliteter trakk frem:

- Oppsamlingsplass for bilvrak ble erstattet med et levende boområde
- Uttak og deponering av forurensede masser hindrer avrenning
- Parkering i kjeller gir bilfritt boområde
- Tørre bygg gjennom modulbasert produksjon gir bedre innemiljø.

Jordvarme dekker 60% av energibehovet
Viktigere i denne sammenhengen er imidlertid at de 57 boligene får cirka 60 % av sitt energibehov dekket av jordvarme. Alle leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det er stipulert en effektbesparelse på 486 tusen kilowattimer. Kostnadene ved varmepumpeanlegget med brønner og øvrig teknisk installasjon er på cirka 40 tusen kroner per boenhet. Utgiftene har gått inn som en del av prosjektets totalkostnader.

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger