Gjennomslag for endring i skatteloven

- Nå får beboere i borettslag skattefradrag på lik linje med selveiere når de kjøper en nybygd bolig, sier Thor Eek, avdelingsdirektør i NBBL.
Nå får alle skattefradrag på alle renteutgifter fra den dagen de flytter inn i en nybygd bolig (foto: Nye Bilder).
På oppfordring fra blant andre NBBL, foreslår regjeringen i statsbudsjett for 2010 å endre skatteloven.
 
Sinte boligkjøpere
Boligbyggelagene har fått sinte henvendelser fra folk som har kjøpt nybygde leiligheter i boligselskaper fordi de ikke har fått skattefradrag på rentene til felleslånet.
 
- Årsaken er at skatteloven inntil nå har krevd at halvparten av leilighetene må være ferdigstilt per 1. januar for at beboerne skal få skattefradrag på renter til felleslån det samme året, forklarer Eek.
 
Det er ingen slike forbehold om du kjøper en nybygd selveierbolig. Denne forskjellsbehandlingen mellom beboere i boligselskap og beboere selveierleiligheter synes Finansdepartementet er uheldig. De foreslår å endre skatteloven slik at beboere skattelegges for boligselskapets inntekter og formue fra den dagen de flytter inn.
 
Likhet for alle
- I praksis betyr dette at alle som kjøper seg en nybygd bolig uansett om det er selveier eller borettslagsleilighet, får skattefradrag på alle renteutgifter fra den dagen de flytter inn, sier Eek.
 
Dette har NBBL jobbet med lengre tid og er glade for å få gjennomslag. Endringen er forventet å tre i kraft fra og med skatteåret 2010.
 
 
 

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger