Kjøperens finansiering av boligen (andelen)

Kjøperen må alltid vurdere om vedkommende er i stand til å betale renter og avdrag på lånet sitt, i tillegg til de månedlige felleskostnadene til borettslaget.
Kjøpesummen/kontantbetalingen
Den nye andelseieren/kjøperen skal betale en kjøpesum. Denne må han selv finansiere. Dette kan gjøres ved at kjøperen bruker oppsparte midler eller låner penger. Det kan også skje ved en kombinasjon av dette.
 
Betaling uten lån
Hvis kjøperen har midler vil det normalt være fornuftig å bruke disse for å finansiere kontantbetalingen. 
 
Lån i bank (finansinstitusjon)
En kjøper som ikke har egne midler vil kunne søke om å få lån for å kunne foreta kontantbetalingen. Dersom han opptar et maksimalt lån til dekning av innskuddet, vil han få en bolig som er 85 prosent lånefinansiert. Kjøperen bør i en slik situasjon vurdere om han vil være i stand til å betale renter og avdrag på banklånet i tillegg til de månedlige felleskostnadene til borettslaget. Spesielt er det viktig å vurdere dette i lys av at rentene kan stige. 
 
Han bør også være klar over at hvis han må selge og boligprisene har sunket vil han kunne bli sittende igjen med lånet til banken, som han må betale på etter at boligen er solgt. Det vil si at han sitter igjen uten bolig, men med ansvaret for et lån til banken.
 
Kausjon eller annen sikkerhet fra andre
Når kjøperen må låne for å finansiere kontantbetalingen vil banken ofte kreve at andre stiller sikkerhet for lånet. Det vanlige er ofte at familien og da oftest mor og far stiller kausjon. Dette kan være fint for barnet som får finansiert kjøpet av en bolig, men det er viktig for kausjonisten å være klar over at kausjonsansvaret kan bli reelt. Det er da viktig at de ikke har stilt kausjon for et større beløp enn de klarer å dekke.
 
Andel av fellesgjelden
Som nevnt utgjør fellesgjelden en betydelig del av totalprisen på boligen. Fordelen med fellesgjeld er at lånet allerede er ordnet, slik at den enkelte ikke selv behøver å ta opp et tilsvarende lån for å kjøpe boligen. Siden felleslånet, som borettslaget tar opp, er et stort lån med god sikkerhet i borettslagets faste eiendom vil renten som borettslaget betaler normalt være lavere enn den en andelseier ville ha fått på individuell basis. Felleslånet er også derfor en fordel for andelseierne.
  
Som nevnt foran er det viktig at kjøperen av en ny borettslagsbolig nøye setter seg inn i vilkårene på felleslånet. Det er viktig at kjøperen er klar over hva renten er, om det er fastrente eller flytende rente, om det er avdragsfrihet på lånet eller ikke og hva felleskostnadene blir når den avgiftsfrie perioden er over. 
  
Vurdering av økonomien
Kjøperen må vurdere om han vil ha økonomi til å betale felleskostnadene hvis renten stiger og borettslaget begynner å betale avdrag. For mange har dette i den senere tiden vist seg å bli et problem.
 
Dersom felleslånet er avdragsfritt må kjøperen sjekke hvor mye de månedlige felleskostnadene stiger fra den dato borettslaget skal betale avdrag på felleslånet. Han må også ta hensyn til dette når han skal vurdere om han har råd til å kjøpe boligen. 
 
Informasjon om andel fellesgjeld, totalpris, renter og avdrag er noe kjøperne har krav på å få fra eiendomsmegleren som har salget av boligen. Hvis det ikke er megler så må kjøperne kreve å få slike opplysninger direkte fra selgeren.
 
Totalprisen
Totalprisen for boligen er summen av kjøpesummen/det kjøperen betaler kontant og andelen av fellesgjelden. Totalprisen for boligen skal oppgis i salgsinformasjonen. Dersom denne mot formodning ikke er oppgitt må kjøperen selv legge sammen kjøpesummen og andel fellesgjeld for å finne ut hva som er totalprisen for boligen. For en kjøper er det denne prisen som er viktig og som han må bruke i sin sammenligning av denne og andre boliger i området. 
 
For høy pris? 
Det er viktig at man ikke kjøper en bolig som har en totalpris som er høyere enn tilsvarende boliger. Kjøp av en bolig til en pris som ligger over markedsprisen for tilsvarende boliger vil selvfølgelig kunne medføre at kjøperen taper penger når han skal selge dersom han ikke finner en ny kjøper som er villig til å betale en overpris for boligen.
 
Det er dette vi nå kan se tendenser til i markedet, nemlig at en del små boliger med høy pris nå ikke lar seg selge til den pris kjøperen betalte da boligen var ny. Når nå noen må selge med tap i et marked som i liten grad har falt, skyldes dette antagelig at den opprinnelige prisen var for høy.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger